MIT haalbaarheid

MIT Haalbaarheid subsidie: ondersteuning voor innovatieve projecten

MIT haalbaarheid

Voor wie?
Individuele mkb-ondernemers

Ontwikkelingsfase (TRL)
3-4

Budget 2023
Landelijk en regionaal budget (zie de website van RVO)

Subsidie aanvragen
April 2024

Als mkb-onderneming in Nederland kun je een beroep doen op de MIT Haalbaarheid subsidie. Deze subsidie ondersteunt innovatieve projecten met technologische en economische haalbaarheid. Het doel ervan is om ondernemingen te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën zodat zij hun innovatievermogen vergroten en hun concurrentiepositie verstevigen.

Doelgroep voor de MIT Haalbaarheid subsidie

Deze subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemingen die gevestigd zijn in Nederland en actief zijn binnen één of meer van de volgende Topsectorenn:

 • Agri & food
 • Chemie
 • Creatieve industrie
 • Hightech systemen & materialen en ICT
 • Life science & health
 • Logistiek
 • Tuinbouw & uitgangsmaterialen
 • Energie en Biobased
 • Water & maritiem

Welke projecten komen in aanmerking?

Een project moet bestaan uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Een haalbaarheidsproject moet voor minimaal 60% van de kosten bestaan uit een haalbaarheidsstudie en mag voor maximaal 40% uit de experimentele ontwikkeling bestaan.

Haalbaarheidsstudie
Enkele voorbeelden van een haalbaarheidsstudie zijn literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en een concurrentieanalyse.

Industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling
Een project gericht op het verkrijgen van kennis rond de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten behoort tot industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Meer weten over de MIT Haalbaarheid? Neem contact op

Subsidiebedrag

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 20.000,- wat overeen komt met 40% van de maximale subsidiabele projectkosten van € 50.000,-. Minimaal 60% van die kosten moet bestaan uit de haalbaarheidsstudie.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je kunt per twee kalenderjaren 1 keer subsidie ontvangen op grond van dit subsidie-instrument.
 • Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel.
 • De looptijd van het haalbaarheidsproject is maximaal 1 jaar.
 • Binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag start je met de uitvoering van het project.
 • Verantwoording over de geleverde prestatie dient beschikbaar te zijn.

Budget en openstelling

Subsidie aanvragen kan vanaf 4 april tot en met 11 september 2023. Ervaring uit voorgaande jaren leert dat het budget vaak op de dag van de openstelling al is overschreven. Het is dus zaak om een aanvraag goed voor te bereiden en zo snel mogelijk in te dienen. Tevens is deze regeling vaak te combineren met andere interessante regelingen. Bij Venntiv proberen we altijd een strategie te ontwikkelen waarmee één project van meerdere subsidies kan profiteren.

Cases van Venntiv met de MIT Haalbaarheid

Meer weten?

Vraag je je af of deze regeling geschikt is voor jouw project? Wij adviseren je graag! Deze subsidie kan ook vaak worden gecombineerd met andere regelingen. Een slimme subsidiestrategie ontwikkelen is onze specialiteit.

Als expert op het gebied van ICT en softwareontwikkeling zijn onze specialisten vertrouwd met de sector en weten zij precies welke regeling van toepassing is op jouw project.

Neem contact op

Onze opdrachtgevers

MIT Haalbaarheid 4
MIT Haalbaarheid 6
MIT Haalbaarheid 8
MIT Haalbaarheid 10
MIT Haalbaarheid 12
MIT Haalbaarheid 14

Wil je meer weten over deze subsidie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  MIT Haalbaarheid 16
  Jeroen Nielen
  Consultant ICT en softwareontwikkeling