SDE++

MOOI – Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

Doelgroep

 • Bedrijven die multidisciplinair samenwerken met ketenpartners en andere partijen aan grootschalige projecten die bijdragen aan de CO²-reductie.

Thema’s en budgetten

 • MOOI Elektriciteit: € 21 miljoen
  • Windenergie op zee
  • Drijvende zonneparken op zee
  • Elektriciteitsproductie op het land of het binnenwater
  • Elektriciteitsproductie op grote daken en infrastructuur
 • MOOI Gebouwde omgeving: € 39,4 miljoen
  • Spijtvrije renovaties
  • Duurzame collectieve warmtevoorzieningen
 • MOOI Industrie: € 21 miljoen
  • Procesvernieuwingen door elektrificatie van hoge temperatuur warmtevoorziening;
  • Productie van duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën.

Subsidie

 • De MOOI subsidie bestaat uit een bijdrage aan de directe projectkosten en kan oplopen tot een subsidiebedrag van 4 miljoen euro per project. Voor samenwerkingsprojecten rondom het thema Gebouwde Omgeving is de maximale subsidie zelfs 7 miljoen euro. De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen: een verplichte voorronde en de definitieve aanvraag.
Vragen? Neem contact op
SDE++ subsidie
MOOI 1

Belangrijke criteria

Onze opdrachtgevers

MOOI 3
MOOI 5
MOOI 7
MOOI 9
MOOI 11
MOOI 13

Wil je meer weten over deze subsidie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  MOOI 15
  Sjanne Wolterink
  Consultant duurzame energie