Circulaire ketenprojecten

Doelgroep

 • Mkb’ers die middels een samenwerkingsverband werken aan de ontwikkeling van circulaire producten, diensten of processen.
Vragen? Neem contact op
Circulaire Ketenprojecten 1
Circulaire Ketenprojecten 3

Belangrijke criteria

 • Het samenwerkingsproject is gericht op het ontwikkelen van marktgerichte en/of toepasbare producten, diensten, processen of businessmodellen die leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
 • Een samenwerkingsverband bestaat uit minstens drie en hoogstens zes mkb’ers. De bedrijven zijn niet aan elkaar verbonden en vervullen tenminste drie verschillende rollen in de keten.
 • Vanuit deze subsidie worden initiatieven gestimuleerd die zo hoog mogelijk staan op de R-ladder van circulaire strategieën. Projecten die overwegend gericht zijn op ‘downcycling’ worden uitgesloten.
 • Het is verplicht een procesbegeleider aan te stellen die aantoonbare kennis en ervaring heeft op het gebied van circulaire economie. De procesbegeleider moet daarbij minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring hebben in het betreffende van ondernemingen op dit gebied;
 • De looptijd van het project bedraagt maximaal 2 jaar.

Openstelling

Onze opdrachtgevers

Circulaire Ketenprojecten 5
Circulaire Ketenprojecten 7
Circulaire Ketenprojecten 9
Circulaire Ketenprojecten 11
Circulaire Ketenprojecten 13
Circulaire Ketenprojecten 15

Wil je meer weten over deze subsidie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  Circulaire Ketenprojecten 17
  Siegfried Doetjes
  Managing director