Circulaire Ketenprojecten

Circulaire Ketenprojecten

Voor wie?
Samenwerkende mkb’ers voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten of processen

Subsidiebijdrage
50% met een maximum van €20.000,- per deelnemer

Budget 2024
€ 475.000

Subsidie aanvragen
4 april 2024 tot en met 4 september 2024

Wil je samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of circulaire dienst ontwerpen? Of wil je processen of businessmodel circulair organiseren? Wellicht kan de subsidie circulaire ketenprojecten je daarbij ondersteunen.

Wie komen er in aanmerking voor subsidie?

De regeling is bedoeld voor ondernemers die in hun keten circulair willen ondernemen. Ze werken samen om een product of dienst circulair te ontwerpen. Of ze zetten samen een circulair proces of businessmodel op. Een samenwerkingsverband kan hiervoor subsidie aanvragen. Een belangrijke voorwaarden is dat er een ervaren procesbegeleider wordt ingehuurd.

Budget en subsidiebijdrage

Het budget voor deze openstelling bedraagt € 475.000. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- per ondernemer. In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.

Meer weten over Circulaire Ketenprojecten? Neem contact op

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • Doel van de subsidie is dat er samenwerking in ketens ontstaat. Na afloop van het project moeten minstens drie deelnemende mkb-ers met een concrete rol in de keten blijven samenwerken;
 • Een samenwerkingsverband bestaat uit minstens drie en hoogstens zes mkb’ers. Óf uit één groot bedrijf en minimaal twee en maximaal vijf mkb-ers. Daarnaast mogen de bedrijven niet aan elkaar verbonden zijn en tenminste drie verschillende rollen te vervullen in de keten;
 • Het samenwerkingsproject is gericht op het ontwikkelen van marktgerichte en/of toepasbare producten, diensten, processen of businessmodellen die leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot;
 • Vanuit deze subsidie worden initiatieven gestimuleerd die zo hoog mogelijk staan op de R-ladder van circulaire strategieën. Projecten die overwegend gericht zijn op ‘downcycling’ worden uitgesloten;
 • Het is verplicht een procesbegeleider aan te stellen die aantoonbare kennis en ervaring heeft op het gebied van circulaire economie. De procesbegeleider moet minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring hebben in het betreffende van ondernemingen op dit gebied;
 • De looptijd van het project bedraagt maximaal 2 jaar.

Openstelling

Subsidie aanvragen kan vanaf 4 april 2024 tot en met 4 september 2024. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Dit betekent dat de goede projecten subsidie krijgen zolang het budget reikt. Het is dus belangrijk om niet te wachten en zo snel mogelijk je aanvraag in te dienen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Cases van Venntiv

Meer weten?

Twijfel je of deze regeling aansluit bij jouw project? Neem dan eens contact met ons op om te sparren over de mogelijkheden. Vaak is deze subsidie ook te combineren met andere regelingen. Het ontwikkelen van een slimme subsidiestrategie is onze specialiteit.

Venntiv heeft veel ervaring in de circulaire economie. Onze specialisten kennen de sector als hun broekzak en weten naadloos je project te koppelen aan de juiste regeling.

Neem contact op

Onze opdrachtgevers

Circulaire Ketenprojecten 5
Circulaire Ketenprojecten 7
Circulaire Ketenprojecten 9
Circulaire Ketenprojecten 11
Circulaire Ketenprojecten 13
Circulaire Ketenprojecten 15

Wil je meer weten over deze subsidie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  Circulaire Ketenprojecten 17
  Ronald Poppens
  Consultant circulaire economie