SDE++

SDE++ subsidie – Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

SDE++ subsidie

Voor wie?
Bedrijven en instellingen die investeren in duurzame energieproductie of in CO₂-reducerende technologieën

Budget 2024
11,5 miljard

Subsidie aanvragen
10 september 2024 tot en met 10 oktober 2024

De SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) is een Nederlandse regeling die bedoeld is om de ontwikkeling van duurzame energie te stimuleren. Deze financiële ondersteuning is beschikbaar voor bedrijven en instellingen die investeren in duurzame energieproductie of in CO₂-reducerende technologieën. Met de SDE-subsidie wil de overheid de transitie naar een duurzame energievoorziening versnellen en de CO2-uitstoot verminderen om zo bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.

Doelgroep SDE++ subsidie

De regeling is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in diverse sectoren die hernieuwbare energie (gaan) produceren of CO₂-reducerende technieken toepassen.

Subsidiethema’s (en subthema’s) van de SDE++

De SDE++ regeling biedt ruimte voor projecten binnen een vijftal thema’s, namelijk:

Hernieuwbare elektriciteit:

 • osmose
 • waterkracht
 • wind
 • zon

Hernieuwbare warmte:

 • biomassa
 • compostering champost
 • geothermie (ultra) diep
 • zonthermie

Hernieuwbaar gas:

 • biomassa (vergassing en vergassing)

CO₂-arme warmte:

 • aquathermie
 • daglichtkas
 • Zon PVT met warmtepomp
 • elektrische boiler
 • geothermie
 • restwarmte
 • industriële warmtepomp
 • hybride glasoven

CO₂-arme productie:

 • CO₂-afvang en -opslag
 • waterstof door elektrolyse
 • Geavanceerde hernieuwbare. brandstoffen
Meer weten over de SDE++? Neem contact op

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De hoogte van de SDE++ die je ontvangt is gebaseerd op de marktwaarde van elektriciteit. Jaarlijks wordt er een gemiddelde prijs vastgesteld waarop je subsidievoorschot wordt gebaseerd. Aan het einde van het jaar wordt gekeken of je te veel of te weinig hebt gekregen en dan kan het zijn dat je geld moet terugbetalen of juist nog wat extra krijgt. Als de elektriciteitsprijs hoger is dan de vastgestelde prijs, ontvang je minder subsidie, maar als de prijs lager is, ontvang je meer. De subsidie wordt toegekend voor een periode van tot 15 jaar waarbij de subsidie uitbetaald wordt op basis van de werkelijke hoeveelheid opgewekte duurzame energie.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • Per categorie kan één subsidieaanvraag worden ingediend per adres van de productie-installatie;
 • Ten tijde van een SDE-aanvraag mag de installatie nog niet in gebruik zijn genomen;
 • De SDE++ kan in de meeste gevallen niet gecombineerd worden met EIA en/of ISDE.

Budget en openstelling

Het totale budget bedraagt 11,5 miljard euro. Een aanvraag indienen kan vanaf 10 september tot en met 10 oktober 2024. De subsidie wordt verstrekt op basis van een tenderproces, waarbij projecten met de laagste subsidiebehoefte als eerste in aanmerking komen. Vervolgens wordt de SDE++ stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de hogere fasegrenzen.

Cases van Venntiv

Meer weten?

Twijfel je of deze regeling aansluit bij jouw project? Neem dan eens contact met ons op om te sparren over de mogelijkheden. Vaak is deze subsidie ook te combineren met andere regelingen. Het ontwikkelen van een slimme subsidiestrategie is onze specialiteit.

Venntiv heeft veel ervaring in de duurzame energie. Onze specialisten kennen de sector als hun broekzak en weten naadloos je project te koppelen aan de juiste regeling.

Neem contact op

Onze opdrachtgevers

SDE++ 3
SDE++ 5
SDE++ 7
SDE++ 9
SDE++ 11
SDE++ 13

Wil je meer weten over deze subsidie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  SDE++ 15
  Sjanne Wolterink
  Consultant duurzame energie