Hernieuwbare Energietransitie (HER+ subsidie)

HER+ subsidie

Voor wie?
Bedrijven en nonprofit organisaties

Ontwikkelingsfase (TRL)
6-8

Budget 2024
Nog niet bekend

Subsidie aanvragen
Openstelling nog niet bekend

Vanuit de overheid worden er steeds meer maatregelen genomen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Zo is er bijvoorbeeld de HER+ regeling opgezet, die zich richt op projecten die bijdragen aan een kosteneffectieve manier van het behalen van deze doelen en zorgen voor reductie van CO2 uitstoot. Hierbij kan gedacht worden aan industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of energiedemonstraties. Het is hierbij belangrijk dat er gezocht wordt naar technologieën die al verder gevorderd zijn in de ontwikkelingsfase (TRL 6 t/m 8), maar ook projecten in de eerdere fase (TRL 4 of 5) kunnen hierin meegenomen worden.

Doelgroep HER+ subsidie

Je project moet vóór 2030 een innovatie realiseren die resulteert in CO2-vermindering en daarmee bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Bovendien moet de beoogde innovatie ook helpen bij het verminderen van toekomstige subsidie-uitgaven. Deze besparingen dienen groter te zijn dan het bedrag van de subsidie die je aanvraagt. Het vereiste van besparingen op toekomstige subsidies geldt echter niet voor projecten die zich richten op windenergie op zee.

Subsidiethema’s van de HER+

Projecten binnen de volgende thema’s kunnen in aanmerking komen:

 • CO2-reductie goedkoper maken via technieken zoals hernieuwbare elektriciteit/warmte/gas en CO2-arme warmte/productie (SDE++ technieken);
 • Productie van windenergie op zee goedkoper maken;
 • Opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren;
 • Opwekking en slimme regeling van hernieuwbare energie combineren op decentraal niveau;
 • Hernieuwbare energie-opties zoals zonnewarmte, kleinschalige (<15 kWp) zon PV-systemen, ondiepe bodemenergie en buitenluchtwarmte.
Meer weten over de HER+? Neem contact op

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • Het project moet vallen onder de categorieën industrieel onderzoek (IO), experimenteel onderzoek (EO), demonstratieproject (Demo), of een combinatie daarvan.
 • Alleen een samenwerkingsverband kan een subsidieaanvraag indienen, waarbij ten minste één ondernemer betrokken moet zijn. Samenwerking houdt in dat de deelnemers op eigen kosten en risico deelnemen aan het project.
 • Provincies en gemeenten kunnen deelnemen aan projecten, maar zij kunnen zelf geen subsidie ontvangen.
 • De projecten hebben een maximale looptijd van 4 jaar en mogen nog niet gestart zijn op het moment van de subsidieaanvraag. Het project dient uiterlijk 6 maanden na toekenning van de subsidie van start te gaan.

Budget en openstelling

De aanvraagperiode voor de HER+ subsidie loopt van 3 april 2023 tot en met 31 augustus 2023. Er is een totaal budget van € 30 miljoen beschikbaar gesteld. Projecten worden beoordeeld op basis van binnenkomst. Gedurende de openstellingsperiode kunnen projectvoorstellen op elk moment worden ingediend, totdat het budget is uitgeput. Het is mogelijk dat het subsidieplafond al vóór de deadline wordt bereikt.

Cases van Venntiv

Meer weten?

Twijfel je of deze regeling aansluit bij jouw project? Neem dan eens contact met ons op om te sparren over de mogelijkheden. Vaak is deze subsidie ook te combineren met andere regelingen. Het ontwikkelen van een slimme subsidiestrategie is onze specialiteit.

Venntiv heeft veel ervaring in de duurzame energie. Onze specialisten kennen de sector als hun broekzak en weten naadloos je project te koppelen aan de juiste regeling.

Neem contact op

Onze opdrachtgevers

HER+ 3
HER+ 5
HER+ 7
HER+ 9
HER+ 11
HER+ 13

Wil je meer weten over deze subsidie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  HER+ 15
  Ronald Poppens
  Consultant circulaire economie