DKTI – Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport

Doelgroep

 • Bedrijven en kennisinstellingen, die samenwerken om de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen kunnen beroep doen op deze regeling.

Projectsoorten en thema’s

In de DKTI-Transport kunnen aanvragen worden ingediend op basis van 6 verschillende projectsoorten:

 • Project experimentele ontwikkeling
 • Project proeftuin
 • Project haalbaarheidsstudie
 • Project innovatiecluster
 • Project cofinanciering
 • Learning by using

DKTI-transport ondersteunt demonstratieprojecten voor duurzaam vervoer waarvan de innovatie nog niet op de markt is, dat een sterke businesscase heeft en levensvatbaar is. De regeling richt zich op transportoplossingen met een lage of geen CO2-uitstoot in de hieronder genoemde thema’s:

 • Elektrisch rijden.
 • Efficiënt wegverkeer.
 • Efficiënte schepen.
 • Rijden op waterstof.
 • Biobrandstoffen in de luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.
Vragen? Neem contact op
DKTI
DKTI 2

Belangrijke criteria

 • De kwaliteit van je aanvraag is van groot belang, omdat die op basis van een tendermethode wordt beoordeeld. Alleen de beste voorstellen krijgen subsidie. Daarnaast wordt beoordeeld op de excellentie (mate van vernieuwing), impact en uitvoering van het project.
 • De oplossingen bevinden zich in de fase van productontwikkeling. Dit zijn productontwikkelingen met de door de EU vastgestelde ‘technology readiness level’ 5 tot en met 8.
 • Projecten dienen aantoonbaar perspectief op de markt te hebben.
 • Om het maximale subsidiepercentage te krijgen is samenwerking met andere partijen verplicht, in de vorm van een consortium.
 • Projecten mogen niet gestart zijn voordat je een subsidieaanvraag indient. Ook mogen er geen verplichtingen zijn aangegaan voordat je een aanvraag doet. Dit geldt ook als deze kosten nog niet betaald zouden zijn.

Subsidie

Onderstaande gegevens zijn op basis van de laatste gegevens uit 2021.

 

Naam instrument Max. subsidie %* Max. subsidie % niet economische activiteiten Maximaal Subsidie bedrag (€) Maximale Looptijd Tender of FCFS**
Experimentele ontwikkeling 25% 100% 150.000 / 500.000 2 jaar Tender
Learning by using 25% 100% 3 jaar FCFS
Proeftuin 100% (infra) 100% 150.000 / 2 mln 3 jaar Tender
Haalbaarheidsstudie 50% 100% 50.000 / 80.000 6 maanden FCFS
Innovatiecluster 50% 100% 150.000 1 jaar Tender
Cofinanciering 90% n.v.t. 1 mln /1,62 mln Gelijk aan EU-projecten FCFS

*FCFS = ‘first come first serve’, waarbij aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

*Tender = alle complete aanvragen worden gelijktijdig in behandeling genomen en onderling vergeleken.

Openstelling

 • Op dit moment is de DKTI regeling gesloten en kunnen er geen aanvragen worden ingediend. Zodra een nieuwe openstelling bekend is, publiceren we dit op deze pagina.

Onze opdrachtgevers

DKTI 4
DKTI 6
DKTI 8
DKTI 10
DKTI 12
DKTI 14

Wil je meer weten over deze subsidie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.