Subsidies voor de duurzame innovaties met de EKOO-regeling

TSE subsidie – TSE Industrie Studies

Subsidies voor de duurzame innovaties met de EKOO-regeling

Voor wie?
Industriebedrijven die willen verduurzamen

Type studies
Haalbaarheidsstudies, Milieustudies of Vergelijkbarestudies

Budget 2024
20 miljoen

Subsidie aanvragen
3 april 2023 tot en met 31 maart 2024

De TSE Industrie Studie maakt deel uit van het programma Topsector Energie en richt zich op onderzoeksprojecten op het gebied van energie- en klimaatinnovaties. Ben jij een ondernemer en wil je de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject in de industrie onderzoeken? Of onderzoek je de haalbaarheid van een project voor uitontwikkelde technologie? En help je met dit project de CO2-uitstoot in 2030 (of eerder) te verminderen? Dan kun je gebruik maken van de subsidieregeling Topsector Energie (TSE) Industrie studies.

Doelgroep TSE subsidie

De subsidie is bedoeld voor industriebedrijven die willen verduurzamen. De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van een voorbereidende studie. En dus niet voor het daadwerkelijk uitvoeren van een pilot- of demonstratieproject (zie daarvoor de DEI+).

Typen onderzoeksprojecten

Je kunt subsidie ontvangen voor drie typen onderzoeksprojecten (studies):

 • Haalbaarheidsstudie: deze studie gaat vooraf aan een pilotproject en brengt de kansen en risico’s in kaart.
 • Milieustudie: deze voer je uit ter voorbereiding op milieu-investeringen en helpt met de vraag welke investeringen nodig zijn om een hoger niveau aan milieubescherming te bereiken.
 • Vergelijkbare studie: dit is een studie ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject. Hierbij draait het niet om onderzoek en ontwikkeling, maar investeringen die niet onder de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) vallen.

Programmalijnen van de TSE

Je vraagt subsidie aan voor de 3 typen studies binnen een van de 6 onderstaande programmalijnen.

Programmalijn 1: Sluiting van industriële ketens

Gericht op innovaties in industriële ketens, waarbij ook reststromen worden meegenomen.

Programmalijn 2: Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem

Gericht op het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen.

Programmalijn 3: Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen

Gericht op de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor volledig klimaatneutrale productieprocessen in 2050.

Programmalijn 4: CCUS (carbon Capture, Utilization and Storage)

Gericht op afvang, transport, hergebruik en permanente opslag van CO₂

Programmalijn 5: Overige CO2 reducerende maatregelen

CO₂-verminderende maatregelen in de industrie, anders dan bij programmalijn 1 t/m 4.

Programmalijn 6: Waterstof en groene chemie

Studie naar pilot- en demonstratieprojecten voor het gebruik van waterelektrolysetechnologie, elektrochemie, en transport. Deze programmalijn heeft een eigen subsidiebudget van € 10 miljoen.

Meer weten over de TSE Industrie Studies? Neem contact op

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De subsidie vergoedt tot 50% van de projectkosten, en kan oplopen tot een subsidie van maximaal 2 miljoen euro per studie/project. Voor alle typen studies geldt dat middelgrote ondernemingen 10% extra subsidie kunnen krijgen en kleine ondernemingen 20% extra.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • Een onderneming, of een samenwerkingsverband dat minimaal één onderneming omvat voert de studie uit;
 • Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode – of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan;
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan voorafgaand aan het indienen van de subsidieaanvraag;
 • Het is bij een samenwerkingsproject niet toegestaan om per onderneming meer dan 70% van de kosten voor rekening te nemen;
 • Een project heeft een looptijd van maximaal 1 jaar.

Openstelling

Subsidie aanvragen kan vanaf 3 april 2023 tot en met 31 maart 2024.  Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Dit betekent dat de goede projecten subsidie krijgen zolang het budget reikt. Het is dus belangrijk om niet te wachten en zo snel mogelijk je aanvraag in te dienen.

Cases van Venntiv

Meer weten?

Twijfel je of deze regeling aansluit bij jouw project? Neem dan eens contact met ons op om te sparren over de mogelijkheden. Vaak is deze subsidie ook te combineren met andere regelingen. Het ontwikkelen van een slimme subsidiestrategie is onze specialiteit.

Venntiv heeft veel ervaring in de duurzame energie. Onze specialisten kennen de sector als hun broekzak en weten naadloos je project te koppelen aan de juiste regeling.

Neem contact op

Onze opdrachtgevers

TSE Industrie Studies 3
TSE Industrie Studies 5
TSE Industrie Studies 7
TSE Industrie Studies 9
TSE Industrie Studies 11
TSE Industrie Studies 13

Wil je meer weten over deze subsidie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  TSE Industrie Studies 15
  Ronald Poppens
  Consultant circulaire economie