Nieuws

Blijf op de hoogte van de nieuwste subsidiekansen en de laatste ontwikkelingen in het subsidielandschap.

Filteren:

SDE++

Vanaf 6 juni 2023 gaat de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) weer open voor aanvragen.

Circulaire Ketenprojecten - subsidiekans voor circulaire ondernemers 1

Wil je samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of circulaire dienst ontwerpen? Of wil je processen of businessmodel circulair organiseren? Vanaf 23 maart tot en met 29 september 2023 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit de subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten.

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Heb jij als ondernemer dusdanig hoge energiekosten dat deze minimaal 7% van de omzet bedragen? Dan kan je in aanmerking komen voor de TEK regeling. De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen die veel energie verbruiken en geraakt zijn door de hogere energieprijzen. Ondernemers kunnen deze subsidie met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 21 maart tot en met 2 oktober 2023.

DEI+

Vanaf half maart is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) voor pilot en demonstratieprojecten. Het DEI+ programma is een belangrijke stimulans voor bedrijven en organisaties die zich willen inzetten voor de transitie naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving.

EFRO: 11 miljoen subsidie voor test- en demonstratieprojecten mbk-bedrijven in Oost-Nederland 5

EFRO Oost zoekt bedrijven in Overijssel en Gelderland die willen bijdragen aan een slimme en duurzame economische ontwikkeling van de regio. Vanaf 1 maart kunnen zij subsidie aanvragen voor demonstratie- of testprojecten. De regeling heeft een budget beschikbaar van 11 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor test- en demonstratieprojecten voor mbk-bedrijven in Oost-Nederland.

Belangrijkste wijzigingen in de EIA en Energielijst 2023

De nieuwe Energielijst voor 2023 is bekend: er wordt groots ingezet op zuinig gebruik van energie en het vermijden van uitstoot van broeikasgassen. Hiervoor is extra budget vrijgemaakt, dit brengt het totale EIA budget op ruim € 249 miljoen. Lees snel verder voor de belangrijkste wijzigingen in de Energielijst 2023.

Belangrijkste wijzigingen in de EIA en Energielijst 2023

Eind 2022 is de nieuwe Milieulijst voor 2023 gepubliceerd. Het kabinet verhoogt vanaf 2023 elk jaar het budget met € 48 miljoen. Daarmee komt het budget voor de MIA voor 2023 uit op € 192 miljoen. Op de Milieulijst staan ruim 300 bedrijfsmiddelen waarvoor bedrijven fiscaal voordeel kunnen krijgen. Lees snel verder voor de belangrijkste wijzigingen in de Milieulijst 2023.

Subsidie voor (innovatie in de) landbouw 9

Nieuwe openstelling Investeringsregeling POP3+ 2022 van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023. De POP3+ investeringsregeling 2022 is een GLB subsidie-instrument om boeren te stimuleren om duurzame investeringen te doen in hun bedrijf. Deze regeling is bedoeld om ondernemers te stimuleren in de aanschaf van duurzame investeringen voor hun bedrijf. De subsidie kan worden aangevraagd door alle landbouwers.

Het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2022 11

Dinsdag presenteerde het kabinet op Prinsjesdag traditiegetrouw haar plannen voor 2023. De belangrijkste ontwikkelingen en wat deze kosten, staan in de Miljoenennota en Rijksbegroting 2023. Wat zijn de gevolgen hiervan op het subsidie- en financieringslandschap met betrekking tot klimaat & duurzaamheid?

Onze opdrachtgevers

Nieuws 13
Nieuws 15
Nieuws 17
Nieuws 19
Nieuws 21
Nieuws 23

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

    Nieuws 25
    Jeroen Nielen
    Consultant ICT en softwareontwikkeling