Nieuws

Blijf op de hoogte van de nieuwste subsidiekansen en de laatste ontwikkelingen in het subsidielandschap.

Filteren:

Landbouwsubsidies 2024 uit het GLB potje

Wat nou als er een subsidieregeling is die natuurvriendelijke oevers of bloemrijke akkerranden voor 100% zou subsidiëren. Zou je dan investeren in een verhoogde biodiversiteit, verbeterde bodem en schoner water? Wij hebben goed nieuws! Komend jaar gaat eindelijk het GLB-subsidiepotje open: de NSP-GLB regelingen. Onder deze koepelnaam vallen 4 subsidieregelingen waar agrarische bedrijven gebruik van kunnen maken. Nieuwsgierig?

Subsidies voor de duurzame innovaties met de EKOO-regeling

Vanuit het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is onlangs de EKOO-regeling geopend (voorheen de TSE O&O). Gaat jouw bedrijf goedkopere, klimaatneutrale en/ of circulaire producten of diensten ontwikkelen of onderzoeken? Dan is de EKOO subsidie iets voor jou! Deze subsidie kan tot wel 60% van de kosten vergoeden!

DEI+ regeling

Ben jij een vooruitstrevende ondernemer en vastbesloten om een bijdrage te leveren aan de energietransitie of de circulaire economie? Dan is de DEI+ regeling een mooie kans voor jou. Met de DEI+ krijg je subsidie om een innovatieve techniek te testen in een pilotproject of om te demonstreren in een demonstratieproject. De innovatie moet helpen om de CO₂-uitstoot te verminderen.

Ontdek internationale groeimogelijkheden met DHI-subsidie!

Ben jij een ambitieuze ondernemer met de wens jouw bedrijf internationaal uit te breiden? Grijp nu jouw kans met de Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) subsidie. Deze regeling biedt ondersteuning aan Nederlandse MKB-bedrijven en Caribische ondernemingen die hun zakelijke activiteiten willen uitbreiden naar buitenlandse markten.

Nieuwe openstelling MIT Haalbaarheid in april

Goed nieuws voor iedereen die zich met innovatie en technologie bezighoudt! De MIT-Haalbaarheidssubsidie gaat begin april weer open, en vormt een geweldige kans om projecten een goede kick-start te geven. Ben je een MKB-ondernemer met een innovatief idee dat je graag wilt verkennen? Dan is deze subsidie speciaal voor jou. Het is regeling is bedoeld voor projecten die zich richten op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Belangrijk hierbij is dat het project aansluit op één van de vijf thema’s vanuit het Missiegedreven Innovatie en Topsectoren beleid.

DUMAVA-subsidie voor de verduurzaming van jouw maatschappelijk vastgoed

Goed nieuws voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Na twee eerdere succesvolle rondes van de DUMAVA-subsidie komt er per 22 april 2024 een derde ronde van de DUMAVA-subsidie. Met een totaalbudget van € 237,5 miljoen, biedt deze regeling eigenaren van maatschappelijk vastgoed een uitgelezen kans om duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

AanZET subsidie voor investeringen in schone zero-emissie trucks

Wil je investeren in zero-emissie trucks/vrachtauto’s en bijdragen aan de verduurzaming van de transportsector? Dan biedt de Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET subsidie) kansen. Met de AanZET subsidie kunnen jullie financiële ondersteuning ontvangen om het prijsverschil tussen een traditionele dieseltruck en een milieuvriendelijke zero-emissie truck te verkleinen.

Openstelling SSEB Aanschaf, Retrofit & Innovatie

Wil je duurzaam bouwmaterieel aanschaffen, werktuigen duurzaam ombouwen of ben je bezig met een innovatieproject gericht op de reductie van stikstof, CO2 of fijnstof binnen de bouwsector? Met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) kunnen (bouw)bedrijven vanaf 5 maart 2024 weer subsidie aanvragen om duurzaam bouwmaterieel - zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten – aan te schaffen, te retrofitten of te vernieuwen.

Subsidieregeling Samenwerking in veengebieden en natura 2000- gebieden

Verschillende provincies hebben recentelijk aangekondigd dat ze een nieuwe subsidieregeling openstellen voor landbouwers, in lijn met de opdracht van de rijksoverheid. Deze regeling, bekend als het Nationaal Strategisch Plan (NSP), omvat maar liefst zes subregelingen die gericht zijn op het ondersteunen van duurzame investeringen in de landbouwsector.

Onze opdrachtgevers

Nieuws 9
Nieuws 11
Nieuws 13
Nieuws 15
Nieuws 17
Nieuws 19

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.