Duurzame voedselproductie en -landbouw

De huidige wereldwijde productie van voedsel gaat gepaard met de uitstoot van broeikasgassen, vermesting en verzuring van natuur, uitputting en verontreiniging van waterbronnen, een verminderende productiviteit van landbouwgebieden en viswateren en een algeheel verlies van biodiversiteit. En daarbij komen nog de problemen met dierenwelzijn en ziektes, die vaak samenhangen met de intensieve wijze waarop dieren worden gehouden.

De wereld staat voor een grote opgave: het hele voedselsysteem binnen de grenzen brengen van wat de aarde duurzaam kan produceren.  Voor de productie van voedsel zijn veel energie, water en grondstoffen nodig (input) en dit gaat gepaard met torenhoge CO2 emissies en meststromen die de leefomgeving aantasten en de klimaatcrisis verergeren.

  • Venntiv heeft veel sectorervaring. Onze specialisten kennen de sector als hun broekzak en weten naadloos je project te koppelen aan de juiste regeling.
  • Veel regelingen werken op basis van een zogenaamde ‘tender’. Dit betekent dat projecten gerangschikt worden op basis van criteria. Onze meerwaarde ligt in het optimaal combineren van jouw plannen en de uitgangspunten van regeling. Zo kunnen wij de accenten op de juiste plek leggen, waardoor de scoringskansen van je project groter worden.
  • Venntiv heeft een breed netwerk waardoor het eenvoudig is jullie project (indien gewenst) te koppelen aan andere partijen waardoor de slaagkans van een aanvraag wordt verhoogd.
Neem contact op
Duurzame voedselproductie en -landbouw

Bij deze expertise zijn de volgende Sustainable Development Goals van toepassing:

Duurzame voedselproductie en -landbouw 2

Gezamelijke aanpak

Voedselproductie heeft een aandeel van 14% in de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Daarbij komt dat uitstoot van ammoniak door veebedrijven een acuut probleem vormt voor onze natuurgebieden. De stikstofcrisis, klimaatcrisis en aanstaande watercrisis moeten gezamenlijk worden aangepakt en dit vraagt om verduurzaming van de landbouw en voedselproductie.

Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor duurzame productie van voedingsmiddelen. De landbouwketen moet in de komende jaren duurzamer worden door onder andere:

Versterken biodiversiteit

Hoe meer biodiversiteit, hoe weerbaarder de ecosystemen. Daarom beschermen we onze natuur. In de landbouw is het zoeken naar natuur-inclusieve oplossingen, waarbij naast productie ook ruimte is voor biodiversiteit.

Dierenwelzijn verhogen

We willen dierziekten voorkomen en de leefomstandigheden van dieren in de veehouderij verbeteren.

Stikstof- en broeikasgassen verminderen

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn en ook moet een rem komen op stikstofdepositie, met name in natuurgebieden. Dit vraagt om een duurzame agrarische bedrijfsvoering, met gesloten kringlopen en CO2 vastlegging in bodem en vegetatie.

Bespaar tijd en geld met subsidieadvies over duurzame voedselproductie en -landbouw

Bij Venntiv werken experts, stuk voor stuk met een sterke motivatie om hun kennis en ervaring in dienst te stellen van een beter klimaat en milieu. Dat doen zij onder meer door je te helpen met het realiseren van je groene transitie, investering of innovatie. Van onderzoek en strategisch innovatieadvies, projectontwikkeling en het aanvragen van subsidies en financiering tot en met de begeleiding bij de exploitatie en realisatie van impactvolle projecten.

Venntiv als subsidieadviseur

Weet je wat wij het liefste doen? Jouw organisatie helpen met het versnellen van je groene ambitie. Of het nu gaat om de transitie naar duurzame energie, een lineaire naar een circulaire economie, of zero-emissie mobiliteit; een toekomstbestendige wereld maken we samen. De tijd van treuzelen is voorbij!

Innovatie en duurzaamheid zitten in ons DNA, het realiseren van een groene toekomst zit in ons hart. Als duurzame voedselproductie en -landbouw experts lopen wij voorop. Een duurzamere wereld: daar gaan én staan wij voor. Niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor generaties na ons!

Subsidies voor duurzame voedselproductie en -landbouw

Duurzame voedselproductie en -landbouw 4

LIFE

LIFE subsidie is een belangrijk Europees instrument voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Het programma bestaat uit twee programma’s: Milieu en Klimaat. Er komt een grotere nadruk te liggen op de concrete impact die projecten kunnen hebben op Europese ambities met betrekking tot milieu, klimaat en duurzaamheid.
Duurzame voedselproductie en -landbouw 6

MIA\Vamil

Wil jij als ondernemer investeren in een duurzame en/of milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? Maak dan gebruik van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Je krijgt met de MIA\VAMIL fiscaal voordeel voor bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan.

Cases duurzame voedselproductie en -landbouw

Voor tal van opdrachtgevers met duurzame ambities mochten we al het subsidietraject en de funding op ons nemen. Hier krijg je een idee voor wie we optimale resultaten in subsidies en financiering mogelijk hebben gemaakt.

Onze opdrachtgevers

Duurzame voedselproductie en -landbouw 8
Duurzame voedselproductie en -landbouw 10
Duurzame voedselproductie en -landbouw 12
Duurzame voedselproductie en -landbouw 14
Duurzame voedselproductie en -landbouw 16
Duurzame voedselproductie en -landbouw 18

Wil je meer weten over duurzame voedselproductie en -landbouw?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

    Duurzame voedselproductie en -landbouw 20
    Ronald Poppens
    Consultant circulaire economie