Ontdek internationale groeimogelijkheden met DHI-subsidie!

DHI subsidie – Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies

Ontdek internationale groeimogelijkheden met DHI-subsidie!

Voor wie?
Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambities

Budget
8,5 miljoen

Subsidiebijdrage
Tot 50% van de projectkosten

Subsidie aanvragen
15 januari 2024 tot en met 31 december 2024

De subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) stimuleert Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambities. Ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden bieden namelijk volop kansen voor Nederlandse export. Heb je internationale ambities en interesse in opkomende, reeds ontwikkelde of ontwikkelingsmarkten? Wil je mogelijke afnemers overtuigen van jouw technologie? Of wil je daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Dan is de DHI subsidie wellicht interessant voor je.

Doelgroep DHI subsidie

Dit subsidieprogramma is gericht op kleine en middelgrote bedrijven (MKB) in Nederland en het Caribische deel van Nederland met een interesse in het uitbreiden van hun zakelijke activiteiten in het buitenland.

Wat zijn de mogelijkheden?

De DHI ondersteunt drie verschillende soorten studies: demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en studies voor investeringen. Elk type onderzoek is bedoeld voor een specifiek type bedrijf, technologie of kapitaalgoed:

Haalbaarheidsstudies

Als een buitenlandse partner overweegt te investeren in het product of de technologie of dienst van jouw bedrijf, kun je een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Met een haalbaarheidsstudie onderzoek je voor je klant of er een haalbare businesscase is voor jouw product. In de studie kun je zowel de technische als commerciële haalbaarheid van een investering onderzoeken. Met dit onderzoek vergroot je de kans dat een potentiële klant wil investeren in jouw product, technologie of dienst.

Demonstratieprojecten

Met een demonstratieproject demonstreer je een technologie, kapitaalgoed of dienst die jouw bedrijf aanbiedt op een buitenlandse markt. Met de demonstratie toon je de toegevoegde waarde en toepasbaarheid aan voor meerdere partijen, in een reële praktijksituatie. Het doel is om aan te tonen dat de technologie effectief en rendabel is.

Investeringsvoorbereidingsstudies

In deze module kun je ondersteuning krijgen voor het onderzoeken van de haalbaarheid van een investering in een productie- of dienstenfaciliteit in het buitenland. Het gaat hier wederom om de technische en commerciële haalbaarheid, maar het verschil met de haalbaarheidsstudie is dat jullie zelf gaan investeren in ander land (in de andere module investeert een buitenlands bedrijf in jouw product). Het uiteindelijke resultaat van deze studie is een businessplan.

Meer weten over de DHI? Neem contact op

Budget en subsidiebijdrage

Het totale budget bedraagt € 8,5 miljoen. Waarvan € 4 miljoen beschikbaar is voor DGGF-landen en € 4,5 miljoen voor de overige landen.

De minimale subsidie per project bedraagt € 25.000. Subsidiabele projectkosten moeten daarom minimaal € 50.000 bedragen. De maximale subsidie is voor een demonstratieproject € 200.000 en voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten € 100.000.

Extra subsidie ‘groene’ projecten

Draagt jouw technologie bij aan één of meer van de vergroeningsdoelen? Dan kun je in aanmerking komen voor extra DHI-subsidie. Als jouw project aan de voorwaarden voldoet, dan is de subsidie maximaal 70% van de subsidiabele kosten.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Voordat je een aanvraag indient, is het belangrijk om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet. Hieronder volgen enkele belangrijke voorwaarden per type onderzoek:

Haalbaarheidsstudies

 • Er moet voldoende duidelijkheid bestaan over de omvang van de markt, de opzet van het project, de locatie, de exploitatie, de financiering en de lokale impact.
 • Een haalbaarheidsstudie levert een businessplan of projectplan op.
 • De maximale looptijd van een haalbaarheidsstudie is 2 jaar.
 • Binnen drie jaar moet de verwachte export minstens 10 keer hoger zijn dan het subsidiebedrag.
 • Je moet een intentieverklaring hebben van je potentiële afnemers. Zijn dit er meerdere? Dan betreft het mogelijk een demonstratieprject.

Demonstratieprojecten

 • De technologie, kapitaalgoed of dienst is nieuw op de doelmarkt.
 • De technologie, kapitaalgoed of dienst wordt op kleine schaal in een werkbare situatie gedemonstreerd.
 • Je toont aan dat er toegevoegde waarde is en dat het project onder lokale omstandigheden toepasbaar is.
 • De activiteiten binnen een demonstratieproject hebben een duidelijk demonstratief karakter.
 • Binnen 3 jaar is de verwachte export ten minste 10 keer hoger dan het subsidiebedrag.
 • Tijdens het demonstratieproject mag je geen producten of diensten leveren.

Investeringsvoorbereidingsstudies

 • De verwachte investering is in lijn met de plannen van je huidige bedrijf en gericht zijn op versterking daarvan.
 • De verwachte export naar opkomende markten is ten minste 10 keer hoger dan het subsidiebedrag
 • Je hoeft geen duurzame samenwerking aan te gaan met een lokale investerende partij (zoals een joint venture), maar dit mag wel. Het maken van een businessplan voor een 100% dochteronderneming is ook voldoende om in aanmerking te komen voor deze regeling.
 • Indien er sprake is van een joint venture, dan moet de investeringspartner al bekend zijn.
 • Het is aannemelijk dat jij en eventuele andere aanvragende partijen de kosten van de investeringsvoorbereidingsstudie kunnen dragen.

Budget en openstelling

De regeling staat open vanaf 15 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Dit betekent dat de goede projecten subsidie krijgen zolang het budget reikt. Het is dus belangrijk om niet te wachten en zo snel mogelijk je aanvraag in te dienen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Cases van Venntiv

Meer weten?

Twijfel je of deze regeling aansluit bij jouw project? Neem dan eens contact met ons op om te sparren over de mogelijkheden. Vaak is deze subsidie ook te combineren met andere regelingen. Het ontwikkelen van een slimme subsidiestrategie is onze specialiteit.

Neem contact op

Onze opdrachtgevers

DHI 3
DHI 5
DHI 7
DHI 9
DHI 11
DHI 13

Veelgestelde vragen over de DHI subsidie

Hieronder vind je veelgestelde vragen en antwoorden over de DHI subsidie. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag.

Wat is DHI subsidie?

De DHI-subsidieregeling heeft als doel om Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambities te stimuleren. Hierbij worden Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies ondersteund. Door de vele kansen die ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden bieden voor Nederlandse export, is deze subsidie relevant voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in deze markten en daar bijvoorbeeld een project willen uitvoeren, investeren in een onderneming of hun technologie aan potentiële afnemers willen presenteren. Als je dus internationale ambities hebt, is het zeker de moeite waard om te onderzoeken of de DHI-subsidieregeling iets voor jouw onderneming kan betekenen.

Wat is een demonstratieproject?

Een demonstratieproject is een project waarbij een nieuwe technologie, product of dienst wordt gedemonstreerd in de praktijk. Het doel van een demonstratieproject is om potentiële afnemers of investeerders te laten zien hoe de nieuwe technologie, product of dienst werkt en welke voordelen het biedt. Hierbij kan gedacht worden aan het testen van een prototype, het demonstreren van een innovatief product op een beurs of het opzetten van een pilot project om de haalbaarheid van een bepaalde technologie te bewijzen. Demonstratieprojecten zijn vaak gericht op het vergroten van de bekendheid en acceptatie van een nieuwe technologie of product en kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling en commercialisering ervan. In het kader van de DHI-subsidieregeling worden demonstratieprojecten ondersteund als onderdeel van de bevordering van de internationale activiteiten van Nederlandse mkb-ondernemingen.

Waarom zou ik kiezen voor Venntiv en niet voor een ander subsidieadvies bureau?

 1. Venntiv duidelijk voor duurzaamheid als specialisatie heeft gekozen.
 2. Venntiv niet alleen de ambitie heeft om het ‘duurzaamste subsidieadviesbureau van Nederland te worden’ maar ook strategisch partner van jullie.
 3. Door onze aanpak (periodieke subsidie APK en het opstellen van een subsidie Roadmap) je geen kansen mist en je altijd op de hoogte bent.
 4. Venntiv de beoogde regelingen goed kent en meer uit deze aanvragen kan halen;
 5. Door slim te combineren we subsidieresultaat kunnen optimaliseren.
 6. We een keuze bieden in ons verdienmodel:
  1. Uren x tarief.
  2. Grotendeels success fee waarin Venntiv mede risico loopt.
 7. We klanten verbinden.
 8. We een internationaal netwerk (fundingalliance) hebben.
 9. We naast subsidies ook private financiering kunnen organiseren.

In welke gebieden is Venntiv actief?

De regelingen voor subsidie, financiering en andere financiële steun zijn ingewikkeld en ze veranderen constant. Venntiv heeft expertise op elk terrein, in iedere markt en in de kleinste niche.

Wil je meer weten over deze subsidie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  DHI 15
  Ronald Poppens
  Consultant circulaire economie