DEI+ regeling

DEI+ subsidie – Demonstratie energie- en klimaatinnovatie

DEI+ subsidie

Voor wie?
Bedrijven die willen verduurzamen

Ontwikkelingsfase (TRL)
7-8

Subsidiebijdrage
Tot 50% van de projectkosten

Budget 2024
141 miljoen

Subsidie aanvragen
21 november 2023 tot en met 29 augustus 2024

DEI+ (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) is een subsidieregeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Nederland, die gericht is op het stimuleren van innovatieve energieprojecten en het versnellen van de energietransitie.

Wil je minder energie gaan verbruiken in je productieproces? Heb je een innovatieve techniek waarmee we CO2-uitstoot verminderen? Investeer je in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Maak je uit afval op grote schaal nieuwe producten of materialen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie voor een pilotproject en demonstratieproject binnen de regeling DEI+.

Doelgroep DEI+ subsidie

De subsidie is bedoeld voor bedrijven, non-profitorganisaties, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden tussen deze partijen die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energie, energiebesparing en de overgang naar een duurzame energievoorziening. De subsidie kan worden gebruikt voor de demonstratie van nieuwe technologieën op deze gebieden, bijvoorbeeld door het bouwen en testen van een prototype of het uitvoeren van een pilotproject.

Subsidiethema’s van de DEI+

De DEI+ regeling biedt ruimte voor projecten binnen een achttal thema’s, namelijk:

Aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen:

Dit thema zoekt naar innovaties voor gebouwen of de energie-infrastructuur van een wijk, die op korte termijn zorgen voor aanzienlijke verduurzaming van de bestaande bouw. Er zijn goede subsidiekansen voor gemeentelijke proeftuinprojecten.

Afvang, gebruik en opslag CO2 (CCUS) (alleen pilotprojecten):

Dit thema richt zich op kansrijke pilots voor de afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2 (CCS/CCU). Er is geen subsidie beschikbaar voor de tijdelijke of permanente opslag van CO2 op het land, maar wel voor pilots met betrekking tot hergebruik bij glastuinbouwbedrijven.

Circulaire economie:

Dit thema gaat over recycling en hergebruik van afval, evenals de vervanging van fossiele grondstoffen door biobased alternatieven. Let op: subsidies zijn alleen beschikbaar voor grootschalige projecten (van meerdere miljoenen) met betrekking tot de verwerking/opwerking van afvalstromen van derden.

Energie-efficiëntie:

Dit thema biedt mogelijkheden voor investeringen gericht op het verminderen van energieverbruik in eigen productieprocessen van bedrijven in de (proces)industrie.

Hernieuwbare energie:

Investeringen in zonne-energie, windenergie, aerothermie (uit de omgevingslucht), hydrothermie (uit oppervlaktewater), geothermie (uit aardwarmte), energie uit oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas uit rioolzuiveringsinstallaties en biogas. Er zijn extra kansen voor projecten gericht op de ‘ruimtelijke inpassing’ van (zeer) grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind.

Flexibilisering van het energiesysteem:

Dit thema omvat pilots met innovaties op het gebied van waterstof, elektrolyse, grootschalige energieopslag, conversie van elektriciteit naar andere dragers/producten en beter stuurbare opwekinstallaties.

Lokale infrastructuur:

Bijvoorbeeld een innovatief lokaal stoom- of warmtenetwerk. Het moet echter wel een ‘open’ systeem zijn, waar andere bedrijven ook op kunnen worden aangesloten.

Overige CO2-reducerende maatregelen:

Dit thema heeft betrekking op andere maatregelen die CO2-uitstoot verminderen in de industrie, de gebouwde omgeving of de elektriciteitssector. De sectoren landbouw en mobiliteit vallen niet binnen dit thema.

Meer weten over de DEI+? Neem contact op

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het thema en de investering. De maximale subsidie per project bedraagt € 30 miljoen voor een demonstratieproject en € 25 miljoen voor een pilotproject. Voor pilotprojecten geldt een subsidiepercentage van 25%. Voor demonstratieprojecten varieert het subsidiepercentage per thema van 30% tot 50% van de meerkosten. Voor mkb-bedrijven geldt zelfs nog een hoger subsidiepercentage.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • Het project moet een pilot-of demonstratieproject zijn;
 • De projecten moeten innovatief zijn. Bij pilotprojecten geldt de internationale stand van de techniek;
 • Voor de projecten geldt een looptijd van maximaal 4 jaar;
 • Voor demonstratieprojecten geldt dat max. 2 keer eerder in Nederland subsidie mag zijn gegeven voor een zelfde soort installatie.

Openstelling

Subsidie aanvragen kan vanaf 21 november 2023 tot en met 29 augustus 2024.  Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Dit betekent dat de goede projecten subsidie krijgen zolang het budget reikt. Het is dus belangrijk om niet te wachten en zo snel mogelijk je aanvraag in te dienen.

Cases van Venntiv met de DEI+ subsidie

Meer weten?

Twijfel je of deze regeling aansluit bij jouw project? Neem dan eens contact met ons op om te sparren over de mogelijkheden. Vaak is deze subsidie ook te combineren met andere regelingen. Het ontwikkelen van een slimme subsidiestrategie is onze specialiteit.

Venntiv heeft veel ervaring in de duurzame energie. Onze specialisten kennen de sector als hun broekzak en weten naadloos je project te koppelen aan de juiste regeling.

Neem contact op

Onze opdrachtgevers

DEI+ subsidie 3
DEI+ subsidie 5
DEI+ subsidie 7
DEI+ subsidie 9
DEI+ subsidie 11
DEI+ subsidie 13

Veelgestelde vragen over de DEI+ subsidie

Hieronder vind je veelgestelde vragen en antwoorden over de DEI+ subsidie. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag.

Wat is DEI+ subsidie?

DEI+ staat voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie subsidie. Het is een subsidie vanuit de Nederlandse overheid die beschikbaar wordt gesteld voor bedrijven en organisaties die innovatieve technologieën willen ontwikkelen en demonstreren om de CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan de energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie. Met DEI+ subsidie kunnen bedrijven en organisaties hun innovatieve technologieën testen en demonstreren in pilot- en demonstratieprojecten. De subsidie is bedoeld om de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën te stimuleren en bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Nederland.

Waarvoor krijg je subsidie?

Je kunt subsidie aanvragen voor een pilotproject of een demonstratieproject waarbij je een innovatieve techniek kunt testen of demonstreren om de CO₂-uitstoot tegen lage kosten te verminderen en zo bijdragen aan de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie.

Pilotproject
Als je een proefproject wilt starten om innovatieve CO₂-verminderende maatregelen te testen en je innovatieve techniek wilt verbeteren in een situatie die lijkt op de praktijk, dan kun je subsidie aanvragen voor een pilotproject. Het is belangrijk dat jouw project innovatief is en we zullen daarom bij de beoordeling van jouw pilotproject kijken naar de internationale stand van het onderzoek en de techniek. We zullen ook nagaan of het al eerder is gedaan.

Demonstratieproject
Als je wilt investeren in een praktijktoepassing om milieuvoordeel te behalen in jouw eigen bedrijf en je eigenaar bent van de installatie en deze ook in de praktijk gaat gebruiken, dan kun je investeren in een demonstratieproject. We zullen jouw demonstratieproject vergelijken met eerdere projecten en als we al meer dan 2 keer subsidie hebben gegeven uit een Topsector Energie-regeling voor eenzelfde soort installatie, dan geven we hiervoor geen subsidie meer.

Wat zijn de onderwerpen van de DEI+ subsidie in 2023?

Je kunt in 2023 subsidie aanvragen voor pilot- en/of demonstratieprojecten in de volgende onderwerpen:

 • DEI+: aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen
 • Afvang, gebruik en opslag CO₂ (CCUS) (alleen pilotprojecten)
 • Circulaire economie
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie
 • Flexibilisering van het energiesysteem (alleen pilotprojecten)
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO₂-reducerende maatregelen

Waarom zou ik kiezen voor Venntiv en niet voor een ander subsidieadvies bureau?

Wij, Venntiv, hebben als specialisatie duurzaamheid gekozen. Niet alleen hebben we de ambitie om het duurzaamste subsidieadviesbureau van Nederland te worden, maar we willen ook graag een strategisch partner voor jou zijn. Door onze aanpak, waaronder het periodiek uitvoeren van een subsidie APK en het opstellen van een subsidie Roadmap, hoef je geen kansen te missen en ben je altijd op de hoogte. Wij kennen de beoogde regelingen goed en kunnen daardoor meer uit de aanvragen halen. Door slim te combineren kunnen we het subsidieresultaat optimaliseren.

Bij Venntiv bieden we jou een keuze in ons verdienmodel. We werken op basis van uren x tarief, maar ook op basis van success fee waarin wij mede risico lopen. Bovendien verbinden wij onze klanten en beschikken we over een internationaal netwerk (fundingalliance). Naast subsidies kunnen we ook private financiering organiseren.

In welke gebieden is Venntiv actief?

De regelingen voor subsidie, financiering en andere financiële steun zijn ingewikkeld en ze veranderen constant. Venntiv heeft expertise op elk terrein, in iedere markt en in de kleinste niche.

Wil je meer weten over deze subsidie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  DEI+ subsidie 15
  Ronald Poppens
  Consultant circulaire economie