LIFE – Voor Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten

Doelgroep

 • Bedrijven, overheden of non-gouvernementele organisatie (NGO) komen in aanmerking voor subsidie. Samenwerken met andere (internationale) partijen is niet verplicht, maar vergroot de kans dat je subsidie krijgt aanzienlijk. LIFE moedigt vooral samenwerking aan tussen mkb’s en regionale overheden.

Budget

 •  € 5,43 miljard voor de programmaperiode 2021-2027.

LIFE deelprogramma’s

Het LIFE 2021-2027 subsidieprogramma is onderverdeeld in 4 deelprogramma’s:

 • Natuur en biodiversiteit
 • Circulaire economie en kwaliteit van leven
 • Klimaatmitigatie en-adaptatie
 • Schone energietransitie
Vragen? Neem contact op
LIFE
SDE++ subsidie
Belangrijke criteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet het project in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Eén of meer deelnemende partijen.
 • Deelnemers zijn gelokaliseerd in EU lidstaten.
 • De innovatie draagt bij aan het oplossen van een natuur-, milieu- of klimaatprobleem;
 • Het project past binnen de EU doelen en regelgeving.

Openstelling

Onze opdrachtgevers

LIFE 3
LIFE 5
LIFE 7
LIFE 9
LIFE 11
LIFE 13

Wil je meer weten over deze subsidie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  LIFE 15
  Ronald Poppens
  Consultant circulaire economie