Circulaire economie

De Nederlandse overheid werkt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere overheden aan een duurzame economie voor de toekomst. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De doelstelling is dat we als Nederland in 2050 volledig circulair zijn.

  • Venntiv heeft veel sectorervaring. Onze specialisten kennen de sector als hun broekzak en weten naadloos je project te koppelen aan de juiste regeling.
  • Veel regelingen werken op basis van een zogenaamde ‘tender’. Dit betekent dat projecten gerangschikt worden op basis van criteria. Onze meerwaarde ligt in het optimaal combineren van jouw plannen en de uitgangspunten van regeling. Zo kunnen wij de accenten op de juiste plek leggen, waardoor de scoringskansen van je project groter worden.
  • Venntiv heeft een breed netwerk waardoor het eenvoudig is jullie project (indien gewenst) te koppelen aan andere partijen waardoor de slaagkans van een aanvraag wordt verhoogd.
Neem contact op
Circulaire economie

Bij deze expertise zijn de volgende Sustainable Development Goals van toepassing:

Circulaire economie 2

Volledig circulair in 2050

Volledig circulair zijn in 2050 dat gaat niet zomaar. Daarvoor hebben we koplopers en innovators nodig. Waar kun je aan denken:

  1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn. Grondstoffen worden gebruikt voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding;
  2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu.
  3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

Bespaar tijd en geld met subsidieadvies over circulaire economie

Bij Venntiv werken experts, stuk voor stuk met een sterke motivatie om hun kennis en ervaring in dienst te stellen van een beter klimaat en milieu. Dat doen zij onder meer door je te helpen met het realiseren van je groene transitie, investering of innovatie. Van onderzoek en strategisch innovatieadvies, projectontwikkeling en het aanvragen van subsidies en financiering tot en met de begeleiding bij de exploitatie en realisatie van impactvolle projecten.

Venntiv als subsidieadviseur

Weet je wat wij het liefste doen? Jouw organisatie helpen met het versnellen van je groene ambitie. Of het nu gaat om de transitie naar duurzame energie, een lineaire naar een circulaire economie, of zero-emissie mobiliteit; een toekomstbestendige wereld maken we samen. De tijd van treuzelen is voorbij!

Innovatie en duurzaamheid zitten in ons DNA, het realiseren van een groene toekomst zit in ons hart. Als circulaire economie-experts lopen wij voorop. Een duurzamere wereld: daar gaan én staan wij voor. Niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor generaties na ons!

Subsidies voor circulaire economie

Circulaire economie 4

Circulaire Ketenprojecten

Wil je samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of circulaire dienst ontwerpen? Of wil je processen of businessmodel circulair organiseren? En wil je daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie circulaire ketenprojecten kan je hierbij ondersteunen.
Circulaire economie 6

LIFE

LIFE subsidie is een belangrijk Europees instrument voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Het programma bestaat uit twee programma’s: Milieu en Klimaat. Er komt een grotere nadruk te liggen op de concrete impact die projecten kunnen hebben op Europese ambities met betrekking tot milieu, klimaat en duurzaamheid.

Cases circulaire economie

Voor tal van opdrachtgevers met duurzame ambities mochten we al het subsidietraject en de funding op ons nemen. Hier krijg je een idee voor wie we optimale resultaten in subsidies en financiering mogelijk hebben gemaakt.

Onze opdrachtgevers

Circulaire economie 8
Circulaire economie 10
Circulaire economie 12
Circulaire economie 14
Circulaire economie 16
Circulaire economie 18

Wil je meer weten over circulaire economie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.