DHI – Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies

Doelgroep

 • De DHI regeling richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland en het Caribische deel van Nederland die internationale ambities en interesse hebben in buitenlandse opkomende markten en ontwikkelingslanden.

Projecten

Om ondernemers te ondersteunen biedt de DHI regeling een drietal instrumenten aan:

 • Demonstratieprojecten: Een demonstratieproject is een project waarin Nederlandse mkb-bedrijven in het buitenland hun technologie, kapitaalgoed of dienst in een praktijksituatie demonstreren. Het doel van het demonstratieproject is om deze technologie in het doelland te introduceren, om op deze manier export van substantiële omvang te realiseren die binnen drie jaar in omvang minstens tien keer zo groot is als het subsidiebedrag.
 • Haalbaarheidsstudies: Haalbaarheidsstudies hebben als doel om een buitenlandse klant te overtuigen een investering te doen in Nederlandse technologie, kapitaalgoederen of diensten. Een haalbaarheidsstudie levert een rapport op in de vorm van een businessplan of projectplan. Marktonderzoek is hierbij specifiek uitgesloten.
 • Investeringsvoorbereidingsstudies: Een investeringsvoorbereidingsstudie wordt ingezet om te onderzoeken of een investering in een onderneming in het buitenland technisch en financieel haalbaar is. Op basis hiervan besluit u daadwerkelijk te gaan investeren en om de financiering voor deze investering rond te krijgen.
Vragen? Neem contact op
DHI 1
DHI 3

Budget

 • Het totale budget bedraagt € 8,5 miljoen. Waarvan € 4 miljoen beschikbaar is voor DGGF-landen en € 4,5 miljoen voor de overige landen.

Subsidie

 • De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten met een maximum van € 200.000 voor demonstratieprojecten.
 • Voor de haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten bedraagt de maximale subsidie € 100.000 per project.

Openstelling

 • 1 februari 2022 tot en met met 31 december 2022. De aanvragen worden in behandeling genomen op basis van het ‘first come, first served’ principe.

Onze opdrachtgevers

DHI 5
DHI 7
DHI 9
DHI 11
DHI 13
DHI 15

Wil je meer weten over deze subsidie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  DHI 17
  Jeroen Nielen
  Expert ICT en duurzame energie