DHI subsidie – Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies

DHI 1

Voor wie?
Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambities

Subsidiebijdrage
Tot 50% van de projectkosten

Subsidie aanvragen
1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

De subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) stimuleert Nederlandse mkb-ondernemingen met internationale ambities. Ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden bieden namelijk volop kansen voor Nederlandse export. Heb je internationale ambities en interesse in opkomende, reeds ontwikkelde of ontwikkelingsmarkten? Wil je mogelijke afnemers overtuigen van jouw technologie? Of wil je daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Dan is de DHI subsidie wellicht interessant voor je.

Doelgroep DHI subsidie

Dit subsidieprogramma is gericht op kleine en middelgrote bedrijven (MKB) in Nederland en het Caribische deel van Nederland met een interesse in het uitbreiden van hun zakelijke activiteiten in het buitenland.

Wat zijn de mogelijkheden?

De DHI ondersteunt drie verschillende soorten studies: demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en studies voor investeringen. Elk type onderzoek is bedoeld voor een specifiek type bedrijf, technologie of kapitaalgoed:

Haalbaarheidsstudies

Als een buitenlandse partner overweegt te investeren in het product of de technologie of dienst van jouw bedrijf, kun je een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Met een haalbaarheidsstudie onderzoek je voor je klant of er een haalbare businesscase is voor jouw product. In de studie kun je zowel de technische als commerciële haalbaarheid van een investering onderzoeken. Met dit onderzoek vergroot je de kans dat een potentiële klant wil investeren in jouw product, technologie of dienst.

Demonstratieprojecten

Met een demonstratieproject demonstreer je een technologie, kapitaalgoed of dienst die jouw bedrijf aanbiedt op een buitenlandse markt. Met de demonstratie toon je de toegevoegde waarde en toepasbaarheid aan voor meerdere partijen, in een reële praktijksituatie. Het doel is om aan te tonen dat de technologie effectief en rendabel is.

Investeringsvoorbereidingsstudies

In deze module kun je ondersteuning krijgen voor het onderzoeken van de haalbaarheid van een investering in een productie- of dienstenfaciliteit in het buitenland. Het gaat hier wederom om de technische en commerciële haalbaarheid, maar het verschil met de haalbaarheidsstudie is dat jullie zelf gaan investeren in ander land (in de andere module investeert een buitenlands bedrijf in jouw product). Het uiteindelijke resultaat van deze studie is een businessplan.

Meer weten over de DHI? Neem contact op

Budget en subsidiebijdrage

Het totale budget bedraagt € 8,5 miljoen. Waarvan € 4 miljoen beschikbaar is voor DGGF-landen en € 4,5 miljoen voor de overige landen.

De subsidie bedraagt 50% (voor projecten die specifiek bijdragen aan vergroening geldt een subsidiepercentage van 70%) van de projectkosten met een maximum van € 200.000 voor demonstratieprojecten. Voor de haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten bedraagt de maximale subsidie € 100.000 per project. De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000,-. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000,- moeten zijn.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Voordat je een aanvraag indient, is het belangrijk om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet. Hieronder volgen enkele belangrijke voorwaarden per type onderzoek:

Haalbaarheidsstudies

 • Er moet voldoende duidelijkheid bestaan over de omvang van de markt, de opzet van het project, de locatie, de exploitatie, de financiering en de lokale impact.
 • Een haalbaarheidsstudie levert een businessplan of projectplan op.
 • De maximale looptijd van een haalbaarheidsstudie is 2 jaar.
 • Binnen drie jaar moet de verwachte export minstens 10 keer hoger zijn dan het subsidiebedrag.
 • Je moet een intentieverklaring hebben van je potentiële afnemers. Zijn dit er meerdere? Dan betreft het mogelijk een demonstratieprject.

Demonstratieprojecten

 • De technologie, kapitaalgoed of dienst is nieuw op de doelmarkt.
 • De technologie, kapitaalgoed of dienst wordt op kleine schaal in een werkbare situatie gedemonstreerd.
 • Je toont aan dat er toegevoegde waarde is en dat het project onder lokale omstandigheden toepasbaar is.
 • De activiteiten binnen een demonstratieproject hebben een duidelijk demonstratief karakter.
 • Binnen 3 jaar is de verwachte export ten minste 10 keer hoger dan het subsidiebedrag.
 • Tijdens het demonstratieproject mag je geen producten of diensten leveren.

Investeringsvoorbereidingsstudies

 • De verwachte investering is in lijn met de plannen van je huidige bedrijf en gericht zijn op versterking daarvan.
 • De verwachte export naar opkomende markten is ten minste 10 keer hoger dan het subsidiebedrag
 • Je hoeft geen duurzame samenwerking aan te gaan met een lokale investerende partij (zoals een joint venture), maar dit mag wel. Het maken van een businessplan voor een 100% dochteronderneming is ook voldoende om in aanmerking te komen voor deze regeling.
 • Indien er sprake is van een joint venture, dan moet de investeringspartner al bekend zijn.
 • Het is aannemelijk dat jij en eventuele andere aanvragende partijen de kosten van de investeringsvoorbereidingsstudie kunnen dragen.

Budget en openstelling

De regeling staat open vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Dit betekent dat de goede projecten subsidie krijgen zolang het budget reikt. Het is dus belangrijk om niet te wachten en zo snel mogelijk je aanvraag in te dienen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Cases van Venntiv

Meer weten?

Twijfel je of deze regeling aansluit bij jouw project? Neem dan eens contact met ons op om te sparren over de mogelijkheden. Vaak is deze subsidie ook te combineren met andere regelingen. Het ontwikkelen van een slimme subsidiestrategie is onze specialiteit.

Neem contact op

Onze opdrachtgevers

DHI 5
DHI 7
DHI 9
DHI 11
DHI 13
DHI 15

Wil je meer weten over deze subsidie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  DHI 17
  Ronald Poppens
  Consultant circulaire economie