Duurzame gebouwde omgeving

Nederland staat voor een grote uitdaging. De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van alle grondstoffen in Nederland en heeft een aanzienlijk aandeel in het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot. In het klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De komende 29 jaar moeten daarom 7 miljoen huizen en 1 miljoen andere gebouwen van het gas af. Het aantal woningen dat momenteel van het gas af is, blijft sterk achter op het tempo dat nodig is om de 2050 doelstelling te halen. Die vergt namelijk 50.000 woningrenovaties op jaarbasis. Ofwel 1500 woningen per dag. De energietransitie moet in de volgende versnelling, willen we een klimaatneutrale gebouwde omgeving bereiken in 2050.

 • Venntiv heeft veel sectorervaring. Onze specialisten kennen de sector als hun broekzak en weten naadloos je project te koppelen aan de juiste regeling.
 • Veel regelingen werken op basis van een zogenaamde ‘tender’. Dit betekent dat projecten gerangschikt worden op basis van criteria. Onze meerwaarde ligt in het optimaal combineren van jouw plannen en de uitgangspunten van regeling. Zo kunnen wij de accenten op de juiste plek leggen, waardoor de scoringskansen van je project groter worden.
 • Venntiv heeft een breed netwerk waardoor het eenvoudig is jullie project (indien gewenst) te koppelen aan andere partijen waardoor de slaagkans van een aanvraag wordt verhoogd.
Neem contact op
Duurzame gebouwde omgeving

Bij deze expertise zijn de volgende Sustainable Development Goals van toepassing:

Duurzame gebouwde omgeving 2

Missies gebouwde omgeving

Er zijn technologische innovaties nodig voor het verduurzamen van een grote diversiteit aan gebouwen, voor het balanceren van energiestromen, voor een betaalbaar en aantrekkelijk aardgasvrij alternatief voor gebouw- en woningeigenaren, en voor productiemethodes waarmee renovaties op grote schaal bereikt kunnen worden. Maar er zijn ook niet-technologische oplossingen nodig, zoals hoe de acceptatie en betrokkenheid van burgers en bedrijven voor de verandering in het energiesysteem kan worden verzekerd.

4 van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) gaan over thema’s rond de gebouwde omgeving:

 • MMIP 2: Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
 • MMIP 3: Versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving
 • MMIP 4: Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving
 • MMIP 5: Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving

Bespaar tijd en geld met subsidieadvies over duurzame gebouwde omgeving

Bij Venntiv werken experts, stuk voor stuk met een sterke motivatie om hun kennis en ervaring in dienst te stellen van een beter klimaat en milieu. Dat doen zij onder meer door je te helpen met het realiseren van je groene transitie, investering of innovatie. Van onderzoek en strategisch innovatieadvies, projectontwikkeling en het aanvragen van subsidies en financiering tot en met de begeleiding bij de exploitatie en realisatie van impactvolle projecten.

Venntiv als subsidieadviseur

Weet je wat wij het liefste doen? Jouw organisatie helpen met het versnellen van je groene ambitie. Of het nu gaat om de transitie naar duurzame energie, een lineaire naar een circulaire economie, of zero-emissie mobiliteit; een toekomstbestendige wereld maken we samen. De tijd van treuzelen is voorbij!

Innovatie en duurzaamheid zitten in ons DNA, het realiseren van een groene toekomst zit in ons hart. Als duurzame gebouwde omgeving-experts lopen wij voorop. Een duurzamere wereld: daar gaan én staan wij voor. Niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor generaties na ons!

Subsidies voor duurzame gebouwde omgeving

DEI+ Circulaire Economie

DEI+ subsidie

DEI+ (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) is een subsidieregeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Nederland, die gericht is op het stimuleren van innovatieve energieprojecten en het versnellen van de energietransitie.
Duurzame gebouwde omgeving 5

ISDE

De ISDE-regeling staat voor Investeringssubsidie duurzame energie. Met deze regeling stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte.

Cases duurzame gebouwde omgeving

Voor tal van opdrachtgevers met duurzame ambities mochten we al het subsidietraject en de funding op ons nemen. Hier krijg je een idee voor wie we optimale resultaten in subsidies en financiering mogelijk hebben gemaakt.

Onze opdrachtgevers

Duurzame gebouwde omgeving 7
Duurzame gebouwde omgeving 9
Duurzame gebouwde omgeving 11
Duurzame gebouwde omgeving 13
Duurzame gebouwde omgeving 15
Duurzame gebouwde omgeving 17

Wil je meer weten over duurzame gebouwde omgeving?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  Duurzame gebouwde omgeving 19
  Midas Eymann
  Consultant duurzame gebouwde omgeving