VEKI Subsidie

VEKI subsidie – Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie

VEKI Subsidie

Voor wie?
CO2-besparende maatregelen

Ontwikkelingsfase (TRL)
9

Subsidiebijdrage
Tot 70% van de projectkosten

Budget
€ 138 miljoen

Subsidie aanvragen
15 maart 2023 tot en met 9 januari 2024

Wil je binnen jouw onderneming in de industrie CO2-besparende maatregelen nemen, waarvan de werking is bewezen? En doe je dit voor eigen rekening en risico, maar loop je tegen te hoge investeringskosten aan? En is de tijd waarin deze kosten zich terugverdienen langer dan 5 jaar? Vraag dan de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) aan.

Subsidiethema’s van de VEKI subsidie

De VEKI regeling biedt ruimte voor projecten binnen een viertal thema’s, namelijk:

Energie-efficiëntie

Je vraagt subsidie aan voor investeringen waardoor je minder energie gaat verbruiken binnen (het productieproces van) jouw onderneming.

Recycling en hergebruik van afval

Je verwerkt de afvalstoffen opnieuw tot producten, materialen of stoffen voor het oorspronkelijke doel of een ander doel. Met hergebruik bedoelen we elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn. Je gebruikt ze opnieuw voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

Lokale infrastructuurvoorzieningen

Deze projecten zijn investeringen in lokale infrastructuurvoorzieningen. Ze moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Iedere concessie of iedere andere vorm van toewijzing aan een derde om de infrastructuur te exploiteren, vindt op open, transparante en niet-discriminerende basis plaats.

Overige CO2-besparende maatregelen

De investering moet leiden tot minder uitstoot van CO₂ of andere broeikasgassen binnen het productieproces van uw onderneming.

Meer weten over de VEKI? Neem contact op

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De hoogte de subsidie bedraagt 30% tot 70% en kan oplopen tot € 15 miljoen per project.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • Het project moet passen binnen de thema’s, doelstellingen en prioriteiten van het VEKI programma;
 • Op het moment van de subsidieaanvraag is het project nog niet gestart (en zijn nog geen verplichtingen aangegaan);
 • De werking van de desbetreffende maatregelen is in Nederland al minimaal drie keer bewezen;
 • De terugverdientijd is meer dan vijf jaar;
 • De investering betreft een technologie die zich al heeft bewezen in soortgelijke projecten in de industrie;
 • Het project start binnen 6 maanden na de subsidieverlening. De looptijd is maximaal 3 jaar.

Openstelling

Subsidie aanvragen kan vanaf 15 maart 2023 tot en met 9 januari 2024. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Dit betekent dat de goede projecten subsidie krijgen zolang het budget reikt.

Cases van Venntiv

Meer weten?

Twijfel je of deze regeling aansluit bij jouw project? Neem dan eens contact met ons op om te sparren over de mogelijkheden. Vaak is deze subsidie ook te combineren met andere regelingen. Het ontwikkelen van een slimme subsidiestrategie is onze specialiteit.

Venntiv heeft veel ervaring in de duurzame energie. Onze specialisten kennen de sector als hun broekzak en weten naadloos je project te koppelen aan de juiste regeling.

Neem contact op

Onze opdrachtgevers

VEKI subsidie 4
VEKI subsidie 6
VEKI subsidie 8
VEKI subsidie 10
VEKI subsidie 12
VEKI subsidie 14

Wil je meer weten over deze subsidie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  VEKI subsidie 16
  Ronald Poppens
  Consultant circulaire economie