AanZET subsidie voor investeringen in schone zero-emissie trucks

AanZET Subsidie

AanZET subsidie voor investeringen in schone zero-emissie trucks

Voor wie?
Nederlandse bedrijven en non-profit instellingen

Subsidiebijdrage
Subsidiepercentage verschilt per voertuigcategorie

Budget 2024
€ 45 miljoen

Subsidie aanvragen
26 maart 2024 tot en met 24 mei 2024

Wil jullie bedrijf investeren in zero-emissie trucks/vrachtauto’s ook wel emissieloze vrachtauto’s genoemd en bijdragen aan de verduurzaming van de transportsector? Dan biedt de Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET subsidie) een uitstekende mogelijkheid. Met deze AanZET subsidie kunnen jullie financiële ondersteuning ontvangen om het prijsverschil tussen een traditionele dieseltruck en een milieuvriendelijke zero-emissie truck te verkleinen.

Wie en welke voertuigen komen er in aanmerking voor subsidie?

Alle Nederlandse bedrijven en non-profitorganisaties die van plan zijn om nieuwe zero-emissie vrachtwagens aan te schaffen of te leasen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie via AanZET. Deze subsidie is specifiek bedoeld voor investeringen in vrachtwagens van klasse N2 en N3 die gebruikmaken van batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving. De vrachtwagens dienen een minimaal gewicht van 4.250 kg te hebben en vallen buiten de toepassing van de SSEB-regeling.

Budget voor 2024

Voor het jaar 2024 is er een budget van € 45 miljoen beschikbaar gesteld voor de AanZET subsidie. Het is naar verwachting dat deze subsidieregeling loopt tot het einde van 2029, waarbij het budget jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld.

Meer weten over de AanZET subsidie? Neem contact op

Voordeel met de AanZET subsidie

De subsidie wordt berekend als een percentage van de verkoopprijs, inclusief eventuele fabriekopties die vermeld staan in de koopovereenkomst.

Na een positieve beoordeling verstrekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een voorschot van 90% van het subsidiebedrag. Zodra de factuur en het kentekenbewijs zijn ingediend en de subsidie definitief is vastgesteld, wordt het resterende bedrag uitgekeerd.

In het onderstaande schema staan de subsidiepercentages en maximale bedragen per voertuigcategorie vermeld.

Kleine onderneming (minder dan 50 fte en minder dan € 10 miljoen jaaromzet en/of balanstotaal)

Voertuigtype

Subsidie %

Max. subsidie

N2 bakwagen-chassis groter dan 4.250 kg

14,8%

€ 18.000

N3 bakwagen-chassis tot 18.000 kg

28,6%

€ 86.600

N3 trekker-chassis groter dan 18.00 kg

29%

€ 115.200

N3 trekker

29%

€ 115.200

Middelgrote onderneming (minder dan 250 fte en minder dan € 50 miljoen jaaromzet en/of minder dan € 43 miljoen balanstotaal)

Voertuigtype

Subsidie %

Max. subsidie

N2 bakwagen-chassis groter dan 4.250 kg

12%

€ 14.700

N3 bakwagen-chassis tot 18.000 kg

20%

€ 60.500

N3 bakwagen-chassis groter dan 18.000 kg

21%

€ 83.200

N3 trekker

21%

€ 83.200

Grote onderneming (meer dan 250 fte en meer dan € 50 miljoen jaaromzet en/of meer dan € 43 miljoen balanstotaal)

Voertuigtype

Subsidie %

Max. subsidie

N2 bakwagen-chassis groter dan 4.250 kg

6,1%

€ 7.500

N3 bakwagen-chassis tot 18.000 kg

10,3%

€ 31.100

N3 bahwagen-chassis groter dan 18.000 kg

11,1%

€ 43.900

N3 trekker-opleggercombinatie

11,1%

€ 43.900

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Een onderneming kan per werkdag slechts één subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van één emissieloze vrachtwagen. Dit kan binnen de openstellingsperiode elke werkdag opnieuw, zo lang er budget beschikbaar is. Voor het indienen van een subsidieaanvraag is het belangrijk om te weten dat dit vóór de aankoop van het voertuig moet plaatsvinden, op basis van een offerte zonder onherroepelijke verplichtingen. Na een positieve beoordeling van de aanvraag, is het vereist dat het voertuig minimaal vier jaar op naam van de klant blijft staan. Let op: op het moment van de subsidieaanvraag mag de vrachtwagen nog niet op naam van de klant geregistreerd zijn in het RDW-kentekenregister.

Toekenning AanZET subsidie

De toekenning van de subsidie gebeurt op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt. Gezien de beperkte budgetten en de grote interesse in de subsidieregeling, verwachten wij dat het beschikbare subsidiebudget snel uitgeput zal raken. Het is daarom van cruciaal belang om de subsidieaanvraag goed voor te bereiden vóór de openstellingsdatum en deze zo snel mogelijk in te dienen om teleurstelling te voorkomen.

Door proactief en zorgvuldig te werk te gaan bij het voorbereiden en indienen van de subsidieaanvraag, vergroot je de kans op een succesvolle toekenning. Het is een unieke mogelijkheid om financiële ondersteuning te ontvangen voor de aanschaf van zero-emissie vrachtwagens, waarmee jouw bedrijf een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de transportsector. Mis deze kans niet en zorg ervoor dat je tijdig en grondig te werk gaat bij het aanvragen van de AanZET subsidie.

Cases van Venntiv

Meer weten?

Twijfel je of deze regeling aansluit bij jouw project? Neem dan eens contact met ons op om te sparren over de mogelijkheden. Vaak is deze subsidie ook te combineren met andere regelingen. Het ontwikkelen van een slimme subsidiestrategie is onze specialiteit.

Venntiv heeft veel ervaring in de duurzame mobiliteit. Onze specialisten kennen de sector als hun broekzak en weten naadloos je project te koppelen aan de juiste regeling.

Neem contact op

Onze opdrachtgevers

AanZET subsidie 3
AanZET subsidie 5
AanZET subsidie 7
AanZET subsidie 9
AanZET subsidie 11
AanZET subsidie 13

Wil je meer weten over deze subsidie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

    AanZET subsidie 15
    Ronald Poppens
    Consultant circulaire economie