EIA.

EIA staat voor Energie Investeringsaftrek. Het is een middel van de overheid om de weg naar duurzame energie te stimuleren. Alle bedrijfsmiddelen waarvoor je binnen deze regeling subsidie kunt aanvragen staan op de Energielijst. Binnen drie maanden na het geven van de opdracht voor een bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld een opdracht voor het plaatsen van zonnepanelen, moet je de aanvraag voor de EIA indienen. De regeling is alleen bedoeld voor bedrijven, dus niet voor particulieren, verenigingen of stichtingen.

EIA