KIA CE

KIA CE subsidie – Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie

KIA CE subsidie

Voor wie?
Bedrijven, kennisinstellingen en overheden

Voor wat?
Investeringen in emissieloze werktuigen, ombouwen van werktuigen en innovatieprojecten

Budget 2024
€ 2,5 miljoen

Subsidie aanvragen
7 mei 2024 tot en met 15 augustus 2024

Heb je plannen om circulaire producten, processen of diensten te ontwikkelen? Of ben je vastberaden om baanbrekend onderzoek te doen en zo de weg vrij te maken voor toekomstige circulaire ontwikkelingen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de subsidieregeling Kennis en Innovatieagenda – Circulaire Economie (KIA CE).

Doelgroep KIA CE subsidie

Bedrijven die zich bezig houden met de onderzoek of ontwikkeling van innovatieve producten, processen of diensten op het gebied van de circulaire transitie.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen voor 3 typen projecten:

 1. Technologisch onderzoek en technologische ontwikkeling dat zich richt op een nieuw of sterk verbeterd product, dienst en/ of proces. Dit onderzoek of deze ontwikkeling moet (waar dat kan) leiden tot een flink lagere kostprijs, in vergelijking met bestaande circulaire producten, diensten en/ of processen;
 2. Onderzoek naar gedrag van consumenten, bedrijfs- of verdienmodellen (of een combinatie hiervan). Deze activiteiten moeten helpen bij de ontwikkeling van een nieuw circulair product, dienst of proces;
 3. Een combinatie van 1 en 2.
Meer weten over de KIA CE subsidie? Neem contact op

Budget en subsidiepercentages 2024

Het beschikbare budget voor deze regeling bedraagt ​​€ 2,5 miljoen, waarbij elk project maximaal € 500.000 aan subsidie kan ontvangen. Zie onderstaand overzicht voor de verschillende subsidiepercentages.

Waarvoor?  Subsidiepercentages
Industrieel onderzoek (IO) 50%
Experimentele ontwikkeling (EO) 25%
Niet-economische activiteiten door onderzoeksorganisaties (IO, EO) 80%

Daarnaast kan je ook nog een opslag krijgen afhankelijk van het type organisatie:

Voor wie?  Opslagen
Opslag voor kleine ondernemers op alle subsidiabele activiteiten 20%
Opslag voor middelgrote ondernemers op alle subsidiabele activiteiten 10%

Belangrijkste voorwaarden

 • Het project moet passen binnen de beschrijving van de subsidiabele thema’s;
 • Het project moet technisch en economisch haalbaar zijn;
 • Er vindt samenwerking plaats met bedrijven en/of kennisinstellingen (tenminste één partij moet een onderneming zijn);
 • De projectduur is maximaal 2 jaar.

Meer weten?

Twijfel je of deze regeling aansluit bij jouw project? Neem dan eens contact met ons op om te sparren over de mogelijkheden. Vaak is deze subsidie ook te combineren met andere regelingen. Het ontwikkelen van een slimme subsidiestrategie is onze specialiteit.

Venntiv heeft veel ervaring in de circulaire economie. Onze specialisten kennen de sector als hun broekzak en weten naadloos je project te koppelen aan de juiste regeling.

Neem contact op

Onze opdrachtgevers

KIA CE subsidie 2
KIA CE subsidie 4
KIA CE subsidie 6
KIA CE subsidie 8
KIA CE subsidie 10
KIA CE subsidie 12

Wil je meer weten over deze subsidie?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  KIA CE subsidie 14
  Midas Eymann
  Consultant duurzame gebouwde omgeving