Wijzigingen en nieuwe openstellingen subsidies voor duurzame innovatie

Wijzigingen en nieuwe openstellingen subsidies voor duurzame innovatie

Onlangs heeft het ministerie van EZK diverse wijzigingen en nieuwe openstellingen bekendgemaakt voor subsidieregelingen die gericht zijn op duurzame innovatie. Graag brengen wij je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling

Binnen de TSE O&O was het al mogelijk om subsidie aan te vragen voor O&O met betrekking tot 1) het sluiten van industriële ketens, 2) het realiseren van een slim proces van industriële clusters en bedrijven, of 3) het realiseren van een klimaatneutraal productieproces. Hier is een extra module bijgekomen die gericht is op onderzoek en ontwikkeling omtrent de circulaire economie. Deze projecten hebben een relatief korte looptijd (2 jaar in plaats van 4 jaar voor de eerste drie modules). Daarnaast moet er worden samengewerkt met andere partners en zal het project beoordeeld worden volgens het tender principe. De openstelling van dit onderdeel loopt van 5 juli 2022 tot en met 15 november 2022. Voor deze projecten is een subsidieplafond vastgesteld van € 2,5 miljoen.

HER+

Een derde wijziging betreft de eveneens in de TSE opgenomen subsidiemodule Hernieuwbare energietransitie (HER+). Deze module is opengesteld van 1 april 2022 tot en met 4 oktober 2022. Projecten die betrekking hebben op installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit in categorieën die vallen onder de SDE++ moeten leiden tot een subsidie-intensiteit die lager is dan € 300/ton CO2 in plaats van een basisbedrag lager dan € 300/ton CO2.

Vragen? Neem contact op

Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI)

De VEKI regeling subsidieert investeringen in de eigen onderneming die gericht zijn op het reduceren van de CO2 uitstoot in de industrie. Een project moet betrekking hebben op investeringen in materiële en immateriële activa om zo de gewenste reductie van de CO2-uitstoot mogelijk te maken. Het budget van de vorige openstelling (2021) is verhoogd met € 9 miljoen euro om zoveel mogelijk goede projecten te kunnen honoreren. Dit jaar zal er ook een nieuwe openstelling komen van 22 juni tot en met 10 januari 2023. Het subsidieplafond voor deze tweede openstelling bedraagt € 47,5 miljoen.

Ben je geïnteresseerd in één van deze regelingen of twijfel je over de subsidiemogelijkheden voor een voorgenomen ontwikkeling? Neem contact op met ons op via 055 843 48 15 of info@venntiv.com.

Onze opdrachtgevers

Wijzigingen en nieuwe openstellingen subsidies voor duurzame innovatie 2
Wijzigingen en nieuwe openstellingen subsidies voor duurzame innovatie 4
Wijzigingen en nieuwe openstellingen subsidies voor duurzame innovatie 6
Wijzigingen en nieuwe openstellingen subsidies voor duurzame innovatie 8
Wijzigingen en nieuwe openstellingen subsidies voor duurzame innovatie 10
Wijzigingen en nieuwe openstellingen subsidies voor duurzame innovatie 12

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

    Wijzigingen en nieuwe openstellingen subsidies voor duurzame innovatie 14
    Sjanne Wolterink
    Consultant duurzame energie