WBSO deskcontrole

WBSO deskcontrole

Wie al enige tijd gebruikt maakt van de WBSO, weet dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) steekproefsgewijs controleert of bedrijven voldoen aan de gestelde administratieve verplichtingen. Meestal maakte een RVO adviseur een afspraak om op locatie de WBSO-administratie van het voorgaande jaar te controleren. Maar vanwege het coronavirus en de daarbij behorende coronamaatregelingen wordt deze audit dit jaar uitgevoerd in de vorm van een WBSO-deskcontrole. Maar wat houdt een deskcontrole precies in?

Wat houdt een deskcontrole in?

Voor de deskcontrole vraagt RVO eerst een overzicht van de gemelde WBSO-uren en kosten op. Ook kijken zij of je de opgevoerde S&O-werkzaamheden daadwerkelijk heeft uitgevoerd en of je dit kan onderbouwen met een administratie. Aan de hand van deze overzichten bepaalt de controleur van RVO waar hij een nadere onderbouwing van wil ontvangen. Bij kosten moet je hierop letten:

  1. Kosten komen overeen met de aangevraagde kostensoorten;
  2. De beschrijving op de facturen klopt met wat je hebt aangevraagd;
  3. De kosten zijn gemaakt binnen de toegestane periodes.

Kosten en uitgaven komen alleen voor WBSO in aanmerking als deze (uitsluitend) dienstbaar en direct toerekenbaar zijn aan het verrichten van eigen WBSO werkzaamheden. De ondernemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de onderbouwing hiervan. RVO toetst hierop grondig en dit zorgt in de praktijk voor relatief veel correcties. Indien de administratie niet op orde is of als de realisatie niet juist is gemeld, kan RVO een flinke boete opleggen.

Binnenkort een deskcontrole?

Wanneer je in de steekproef voor een WBSO-deskcontrole valt, word je rechtstreeks benaderd door de RVO. Dit gaat niet via een subsidieconsultant. Daarom is ons advies, neem contact met ons op indien je wordt benaderd voor een controle. Samen kunnen wij deze controle goed voorbereiden, zodat je niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

WBSO deskcontrole 2
WBSO deskcontrole 4
WBSO deskcontrole 6
WBSO deskcontrole 8
WBSO deskcontrole 10
WBSO deskcontrole 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

    WBSO deskcontrole 14
    Sjanne Wolterink
    Consultant duurzame energie