Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2021

Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2021

De VIA is een Noord-Nederlandse subsidieregeling die van origine in het leven is geroepen om R&D in het midden en klein bedrijf te stimuleren. Innovatieve mkb-ers kunnen tot € 100.000 subsidie krijgen wanneer zij een innovatief product, proces of dienst ontwikkelen. De regeling vertoonde gelijkenissen met de regeling MIT R&D Samenwerkingsprojecten, alleen is samenwerking in de VIA niet verplicht. In 2019 is de regeling sterk uitgebreid met verschillende deelbudgetten, namelijk voor:

 • Innovatieve softwareprojecten;
 • Innovatieve ontwikkelingsprojecten (product, proces of dienst);
 • Organisatie innovatieprojecten

Het budget voor softwareprojecten en ontwikkelingsprojecten was in 2020 op dag 1 vergeven. In 2021 wordt echter op voor alle onderdelen nieuw budget beschikbaar gesteld vanuit het Covid herstelfonds REACT EU. Dit betekent dat de regeling weer open gaat voor aanvragers. Dit betekent ook dat er bij de beoordeling van projecten extra aandacht zal zijn voor de circulaire economie.

Doelgroep

(Samenwerkende) mkb-ondernemers die innovatieve software, producten, productieprocessen of diensten vernieuwen of ontwikkelen of investeren in het veranderen van hun organisatie. Een VIA project bestaat in het geval van de eerste 2 pijlers uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, zoals het ontwikkelen van een prototype. Ondernemers mogen het project zelf uitvoeren maar kunnen een groter percentage gesubsidieerd krijgen als zij samenwerken met een ander mkb. Onder de noemer organisatie-innovatie kunnen ondernemers subsidie krijgen op de kosten van het implementeren van een nieuwe vorm van het organiseren van de bedrijvigheid. Dat kan bijvoorbeeld door

 • het vernieuwen van de interne organisatie;
 • het vernieuwen van het verdienmodel;
 • het ontwikkelen van nieuwe strategische samenwerkingen.
Vragen? Neem contact op

Budget

Het budget dat exact naar de VIA zal gaan is nog niet bekend. Verwacht is dat het budget op dag 1 weer overvraagd zal worden dus wacht niet. Een aanvraag heeft ruime tijd nodig om voor te bereiden.

Subsidie

Projecttype Percentage Percentage bij samenwerking Maximum subsidie
Ontwikkelingsprojecten 35% 50% € 100.000
Softwareontwikkeling 35% Niet mogelijk € 50.000
Organisatie-innovatie 50% Niet mogelijk € 12.500

Bij bovengenoemde data kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

Openstelling

De regeling gaat open op 1 februari 2021 en werk volgens een ‘first come first serve’ systematiek. Naar verwachting zal het budget op dag 1 uitgeput worden, dus begin op tijd met het voorbereiden van een aanvraag.

Onze opdrachtgevers

Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2021 2
Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2021 4
Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2021 6
Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2021 8
Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2021 10
Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2021 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2021 14
  Sjanne Wolterink
  Consultant duurzame energie