VEKI Subsidie

VEKI: regeling verbreed én extra budget

VEKI Subsidie

Goed nieuws voor ondernemers in de industrie! De subsidieregeling ‘Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie‘ (VEKI) is op enkele punten gewijzigd én heeft extra budget gekregen waardoor het voor meer bedrijven mogelijk is subsidie aan te kunnen vragen voor investeringen in CO2-besparende maatregelen.

Over de regeling

De subsidieregeling richt zich specifiek op investeringen in bewezen technieken, systemen of apparaten uit de industrie die bijdragen aan een kosteneffectieve reductie van CO2-emmissies in Nederland. Denk hierbij aan investeringen gericht op apparatuur, systemen en/of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie, van meer dan vijf jaar. Let op, de werking van uw investering moet al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd zijn.

Belangrijke voorwaarden en wijzigingen

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet aan enkele voorwaarden worden voldaan:

 • De subsidie is alleen bedoeld voor individuele ondernemingen uit de industrie die voor eigen rekening en risico een project uitvoeren;
 • Het realisatietermijn mag niet langer zijn dan 5 jaar;
 • het moet passen binnen de thema’s in de regeling:
  • energie-efficiëntie
  • recycling en hergebruik van afval
  • lokale infrastructuurvoorzieningen
  • overige CO2-reducerende maatregelen

Ook kent de regeling een aantal wijzigingen:

 • Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 15 miljoen. Door de verhoging van het maximale subsidie bedrag van € 3 miljoen naar € 15 miljoen is het ook mogelijk om een aanvraag in te dienen voor grotere investeringen;
 • Het budget voor 2021 wordt verhoogd naar € 84 miljoen. Momenteel is er nog € 47,5 miljoen beschikbaar waarvan € 12,2 miljoen in behandeling is (peildatum 23 augustus 2021).
 • De realisatietermijn wordt gewijzigd van het moment van de start van de activiteiten tot 31 december 2023 naar een periode van drie jaar;
 • De berekeningswijze van de terugverdientermijn wordt voor aanvragers met een hoog gas-of elektriciteit verbruik aangepast.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

VEKI: regeling verbreed én extra budget 1
VEKI: regeling verbreed én extra budget 3
VEKI: regeling verbreed én extra budget 5
VEKI: regeling verbreed én extra budget 7
VEKI: regeling verbreed én extra budget 9
VEKI: regeling verbreed én extra budget 11

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  VEKI: regeling verbreed én extra budget 13
  Sjanne Wolterink
  Consultant duurzame energie