TSE Industrie

TSE Industrie

Onderzoekt jouw bedrijf mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten? Werk je daarbij samen met andere bedrijven of onderzoekers? Dan is de subsidieregeling TSE Industrie wellicht wat voor jou!

De TSE Industrie is er voor projecten die zich richten op (industrieel) onderzoek en experimentele ontwikkeling. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het project binnen de volgende vier thema’s passen:

 1. Sluiting van industriële ketens: het gaat hierbij vooral om innovaties in industriële ketens, waarbij ook reststromen worden meegenomen.
 2. Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem: voor het ontwerp en de (haar) inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen.
 3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen: hierbij gaat het om de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties. Doel is een volledig klimaatneutrale productieproces in 2050.
 4. Klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart en daarbinnen:
  • Productie van geavanceerde biobrandstoffen voor lucht- en scheepvaart.
  • Productie van synthetische brandstoffen voor lucht- en scheepvaart.

Budget en subsidie

De regeling heeft een totaal budget van € 6,36 miljoen. Hiervan is € 3 miljoen beschikbaar voor thema 1 t/m 3 en € 3,36 miljoen voor thema 4. De maximale subsidie bedraagt per project € 500.000.

Voorwaarden

 • Alleen een samenwerkingsverband (met minimaal 1 onderneming) mag een aanvraag indienen;
 •  De looptijd van het project maximaal 4 jaar;
 • Projecten worden na de sluitingsdatum gerangschikt. Alleen de hoogst scorende projecten krijgen subsidie. Wil jij jouw slagingskans vergroten? Jouw project scoort hoger als:
  • het project meer bijdraagt aan de doelstellingen van de TSE Industrie.
  • de slaagkans van de innovatie in de Nederlandse markt en maatschappij groter is.
  • het project vernieuwender is dan de internationale stand van onderzoek van techniek. En als het project de Nederlandse kennispositie versterkt.
  • de kwaliteit van het project beter is. Dit moet blijken uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen en de mate waarin de middelen effectief en effectief worden ingezet.
  • De subsidie voor ondernemingen is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Middelgrote ondernemingen krijgen een opslag van 10 procentpunten, kleine ondernemingen van 20 procentpunten.
 • De subsidie voor onderzoeksorganisaties is 80% voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Hierbij moet het gaan om niet-economische activiteiten. Het is onafhankelijk onderzoek en geen contractresearch.

Openstelling

De regeling opent op 6 juli 2021 en sluit op 14 september 2021 om 17.00 uur.

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

TSE Industrie 2
TSE Industrie 4
TSE Industrie 6
TSE Industrie 8
TSE Industrie 10
TSE Industrie 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  TSE Industrie 14
  Sjanne Wolterink
  Consultant duurzame energie