Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

De Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) is gepubliceerd. Heb jij als ondernemer dusdanig hoge energiekosten dat deze minimaal 7% van de omzet bedragen? Dan kan je in aanmerking komen voor de TEK regeling. De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen die veel energie verbruiken en geraakt zijn door de hogere energieprijzen. Ondernemers kunnen deze subsidie met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 21 maart tot en met 2 oktober 2023.

Kom ik in aanmerking voor de TEK?

In aanmerking komen energie-intensieve mkb-ondernemingen (dit zijn bedrijven waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten) die voldoen aan de Europese mkb-definitie. Of jouw onderneming energie-intensief is wordt bepaald op basis van een opgave van jouw jaarverbruik door jouw netbeheerder en de gemiddelde prijs van energie (modelprijs). Ook stichtingen, culturele instellingen en semi-publieke instellingen die aan de voorwaarden voldoen kunnen TEK subsidie aanvragen. Hetzelfde geldt voor groepen verbonden ondernemingen.

Heb je tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond? Dit wordt in mindering gebracht op je TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de € 190 die je in november en december hebt ontvangen van jouw energieleverancier.

Levert je elektriciteit terug aan het net? Dan ontvangen wij van jouw netbeheerder ook de standaardjaarinvoeding (SJI). Dit is de hoeveelheid energie die je gemiddeld per jaar teruglevert. Dit gaat van jouw verbruik af.

Hoeveel subsidie krijg ik en hoe wordt dit berekend?

De subsidie wordt berekend met behulp van de modelprijzen voor gas en elektriciteit. Op basis van modelprijzen uit 2022 wordt het voorschot berekend en op basis van modelprijzen van 2023 wordt de definitieve subsidie berekend. Voor gas en elektriciteit gelden maximumbedragen:

  • Gas: maximaal € 2,00 per m³,
  • Elektriciteit: maximaal € 0,60 per kWh.

Doordat de prijs van energie niet vast staat, kan vooraf niet precies vastgesteld worden hoeveel definitieve subsidie je ontvangt. De voorlopige tegemoetkoming bedraagt daarom maximaal 50% van bovenstaande maximum bedragen. Hiermee blijft het risico dat je achteraf moet terugbetalen zo klein mogelijk.

Voorwaarden

  • Je onderneming dient in Nederland gevestigd te zijn en voor 31 december 2022 ingeschreven te staan bij het Handelsregister van de KVK;
  • Energie-intensiteitseis: minimaal 7% van uw omzet bestaat uit energiekosten;
  • Je hebt een zakelijk energiecontract (het contract staat op naam van jouw onderneming, vereniging of stichting).

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen van 21 maart 2023 tot en met 2 oktober 2023 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze aanvraag heeft met terugwerkende kracht betrekking op de periode november 2022 tot en met december 2023.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) 1
Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) 3
Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) 5
Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) 7
Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) 9
Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) 11

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.