Subsidieprogramma’s OP Oost en OP Zuid openen in september

Subsidieprogramma's OP Oost en OP Zuid openen in september

Per 15 september zullen er nieuwe EFRO-regelingen open gaan vanuit OP Oost (Gelderland en Overijssel) en OP Zuid (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland).

EFRO – OP Oost

Deze openstelling is bedoeld voor marktgerichte innovaties (lagere TRL) voor zowel prioriteit 1. ‘een slimmer Oost-Nederland als Prioriteit 2 ‘een groener Oost-Nederland’. De eerste openstelling voor demonstratieprojecten volgt eind 2022 of begin 2023. Hieronder worden de doelstellingen en de doelgroepen kort weergegeven.

 • Slimmer:
  • Het programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland richt zich op de doelstelling:
   • Versterking van de onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën.
   • Dit betekent inzet op innovatie op het snijvlak van:
   • Health, Food en Tech – Prevention & MedTech
   • Tech, Food en Materials – Sustainability & Foodtech
   • Cleantech, Materials en Tech – Manufacturing & MaterialTech
   • Waarbij partijen komen tot nieuwe oplossingen, producten en toepassingen die bijdragen aan de (maatschappelijke) transities in Oost-Nederland.
  • Doelgroep
   • Er zijn geen partijen uitgesloten van deelname op voorhand. De belangrijkste doelgroepen binnen deze specifieke doelstelling zijn:
    • mkb-bedrijven die op de volgende crossovers actief zijn: Prevention & Medtech, Sustainability & Foodtech en Industry & Materialtech;
    • partijen uit de quadrupel helix-samenwerking;
    • samenwerkingsverbanden van mkb-bedrijven met kennisinstellingen en/of grootbedrijven en/of overheden en/of gebruikersgroepen.
 • Groener Oost-Nederland:
  • Het programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland richt zich op de doelstellingen:
   • Bevorderen van hernieuwbare energiebronnen;
   • Ontwikkelen van slimme energiesystemen en netwerken (inclusief opslag op lokaal niveau).
  • Doelgroep
   • Er zijn op voorhand geen partijen uitgesloten van deelname*. De belangrijkste doelgroepen binnen deze specifieke doelstelling zijn:
   • mkb-bedrijven die actief zijn op het gebied van energietransitie;
   • samenwerkingsverbanden met partijen uit de quadrupel helix-samenwerking.

Hierna volgen nog regelmatig openstellingen door de jaren heen. Meer informatie over het programma en de programmering is te vinden op de website www.efro-oost.eu.

Vragen? Neem contact op

EFRO – OP Zuid

De regio Zuid-Nederland heeft een sterke concurrentiepositie bemachtigd door het grote aantal top-technologische bedrijven die er gevestigd zijn. Het gunstige vestigingsklimaat trekt ook weer (kleinere) innovatieve bedrijven aan. Het EFRO-programma OP-Zuid is een innovatiesubsidie die wordt ingezet om het concurrentievermogen van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg extra te stimuleren. Voor de periode 2021-2027 is een budget van circa € 125 miljoen beschikbaar.

Voor wie is dit programma?

Alle type organisaties in regio Zuid-Nederland kunnen een aanvraag indienen. Een project dient door minimaal twee samenwerkingspartners uitgevoerd te worden. Daarnaast dient het project ten goede te komen aan het mkb. Bij voorkeur zijn er ook een of meerdere mkb-bedrijven betrokken bij het project. De subsidie kan oplopen tot ruim € 1 miljoen per project. De maximale subsidiepercentage bedraagt 35% (plus eventuele provinciale cofinanciering).

Speerpunten van het OP-Zuid EFRO programma

OP-Zuid richt zich op het uitvoeren van de RIS3-prioriteiten om zo de regionale kracht op economie, ondernemershap en innovatie te benutten en versterken. Het doel is om zo maatschappelijke én economische impact te maken.

De focus van het programma ligt voornamelijk op het mkb en het versterken van samenwerking tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Er kunnen projecten worden ingediend onder één van de vijf maatschappelijke transities:

 • Energie: hoger aandeel hernieuwbare energie en toekomstbestendig & betrouwbaar energiesysteem.
 • Grondstoffen: biobased economie, circulaire economie en smart industrie.
 • Klimaat: water, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit en hittestress.
 • Landbouw en voeding: gezond & veilig voedsel, landbouw in balans met omgeving, tegengaan verspilling / benutten en verwaarden reststromen, alternatieve teelten en eiwittransitie.
 • Gezondheid: predictie, preventie, personalisatie, participatie en regeneratieve geneeskunde.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.

Onze opdrachtgevers

Subsidieprogramma's OP Oost en OP Zuid openen in september 2
Subsidieprogramma's OP Oost en OP Zuid openen in september 4
Subsidieprogramma's OP Oost en OP Zuid openen in september 6
Subsidieprogramma's OP Oost en OP Zuid openen in september 8
Subsidieprogramma's OP Oost en OP Zuid openen in september 10
Subsidieprogramma's OP Oost en OP Zuid openen in september 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  Subsidieprogramma's OP Oost en OP Zuid openen in september 14
  Sjanne Wolterink
  Consultant duurzame energie