Subsidie voor (innovatie in de) landbouw

Subsidie voor (innovatie in de) landbouw

POP3+

In de Kamerbrief van minister Adema over de openstelling van de POP3+ lezen we dat 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023 een openstelling zal plaatsvinden van de zogenoemde “Investeringsregeling POP3+ 2022”. De POP3+ investeringsregeling 2022 is een GLB subsidie-instrument om boeren te stimuleren om duurzame investeringen te doen in hun bedrijf. Deze regeling is bedoeld om ondernemers te stimuleren in de aanschaf van duurzame investeringen voor hun bedrijf. De subsidie kan worden aangevraagd door alle landbouwers. Er geldt een subsidiepercentage van 40%.

Doel van de openstelling is allereerst om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en synthetische meststoffen te reduceren en de productie van hernieuwbare energie te stimuleren. Maar niet minder relevant is dat er binnen deze regeling subsidie beschikbaar is voor landbouwers voor precisielandbouw en smart farming, digitalisering, investeringen in water, droogte & verzilting, duurzame bedrijfsvoering en voor natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

SBV
In het stikstoffonds van 25 miljard is 1,2 miljard begroot voor “Innovatieve stalsystemen en management maatregelen” waarvan 1 miljard is begroot voor de periode 2022-2030 en 212 miljoen voor de periode 2030-2035.

Een groot deel zal beschikbaar worden gesteld binnen de “Subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen” (Sbv). Onder deze regeling vallen 1) de subsidie onderzoeken en ontwikkelen innovaties stalsystemen en 2) investeren in bewezen innovaties voor stallen.

Investeren in bewezen innovaties voor stallen (1) is bedoeld voor pluimveehouders die staltechnieken willen inzetten om fijnstof te verminderen. De subsidieregeling onderzoeken en ontwikkelen innovaties stalsystemen (2) is bedoeld voor veehouders om een nieuwe techniek of maatregel (innovatie) te onderzoeken en te ontwikkelen. Het doen van een aanvraag, moet samen met een onderzoeksorganisatie. De 3e openstelling van de Sbv is 14 februari 2022 gesloten en wanneer deze voor de 4e keer wordt opengesteld, is nog niet bekend. Tot-en-met 2024 wordt de regeling nog enkele keren opengesteld.

Trend
Het kabinet is terughoudend over innovatie. Een belangrijke reden is dat diverse rechtbanken de afgelopen maanden vergunningen voor bestaande emissiearme stallen hebben vernietigd. Volgens rechters is er te veel twijfel of ze ook wel zo goed werken als ze beloven. Het kabinet wil voorkomen dat dit met nieuwe innovaties ook gebeurt en zoekt daarom naar manieren om meer juridische zekerheid in te bouwen dat technieken ook echt de verlaging van uitstoot opleveren die ze beloven. Dit zal onderdeel worden van de nieuw open te stellen regeling.

Lees de Kamerbrief over de openstelling van Investeringsregeling POP3+ 2022 hieronder 👇

Kamerbrief over openstelling Investeringsregeling POP3+ 2022 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

Subsidie voor (innovatie in de) landbouw 2
Subsidie voor (innovatie in de) landbouw 4
Subsidie voor (innovatie in de) landbouw 6
Subsidie voor (innovatie in de) landbouw 8
Subsidie voor (innovatie in de) landbouw 10
Subsidie voor (innovatie in de) landbouw 12

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.