Subsidie voor duurzame transportoplossingen met de DKTI

Subsidie voor duurzame transportoplossingen met de DKTI

De Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport ( DKTI-Transport) gaat opnieuw open op 23 maart 2021. De DKTI ondersteunt een breed scala aan projecten voor duurzaam vervoer, waarvan de innovatie nog niet of nog maar pas op de markt is. Bedrijven en kennisinstellingen, die samenwerken om de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Doel DKTI-Transport

De transportsector moet schoner en groener. DKTI richt zich op werktuig- of transportoplossingen met een lage of geen CO2-uitstoot. Maar ook op thema’s als elektrisch rijden en varen, rijden op waterstof en biobrandstoffen in transport, mobiele machines, zwaar wegverkeer en luchtvaart. Hiermee draagt de regeling bij aan de doelen uit het Klimaatakkoord.

Projectsoorten en thema’s

Er kunnen aanvragen worden ingediend voor verschillende projectsoorten en thema’s:

 • Project experimentele ontwikkeling
  Projecten waarbij aan de hand van een prototype nieuwe producten worden ontwikkeld en getest.
 • Project proeftuin
  Projecten waarbij de gebruiker een belangrijke rol vervult. Nieuwe technologieën, ideeën en concepten worden samen met gebruikers ontwikkeld en getest in levensechte situaties.
 • Project haalbaarheidsstudie
  Hierbij wordt het potentieel van een project onderzocht en geanalyseerd. Deze studies ondersteunen de besluitvorming omtrent de start van experimentele ontwikkeling.
 • Project innovatiecluster
  Het doel van innovatie op het gebied van duurzaam transport te wijzigen door het delen van faciliteiten en uitwisselen van kennis en deskundigheid.
 • Project cofinanciering
  Gericht op de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, door investeringen in lokale infrastructuurvoorzieningen.
 • NIEUW 2021: Leren door gebruik te maken
  Het doel is het opdoen en delen van de inzet op grotere schaal van zero emissie voertuigen in het goederenvervoer (PEV, BEV en waterstof-elektrisch).

Budgetten 2021

Het totale subsidiebudget bedraagt € 36.620.000,- miljoen. Elk projectsoort en thema heeft hierbij een eigen budget:

 • Project cofinanciering: € 8 miljoen
 • Project innovatiecluster: € 450.000,-
 • Project experimentele ontwikkeling – emissiearme mobiele machines voor gebruik op luchthaventerreinen: € 250.000,-
 • Projecten experimentele ontwikkeling en Project proeftuinen:
  • Vervoermiddelen met de voertuigkwalificaties N1, N2 of N3: € 7 miljoen;
  • Vervoermiddelen met de voertuigkwalificaties M2 of M3: € 2 miljoen;
  • Vervoermiddelen met de voertuigkwalificaties L1 of L2: € 400.000,-;
  • Zero-emissie mobiele machines: € 5 miljoen;
  • Emissiearme vaartuigen: € 1,8 miljoen.
 • Project haalbaarheidsstudie:
  • Projecten gericht op de ontwikkeling van emissiearme vervoermiddelen: € 400.000,-;
  • Projecten gericht op de ontwikkeling van emissiearme vliegtuigen: € 320.000,-.
 • Project learning by using: € 11 miljoen
Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

Subsidie voor duurzame transportoplossingen met de DKTI 2
Subsidie voor duurzame transportoplossingen met de DKTI 4
Subsidie voor duurzame transportoplossingen met de DKTI 6
Subsidie voor duurzame transportoplossingen met de DKTI 8
Subsidie voor duurzame transportoplossingen met de DKTI 10
Subsidie voor duurzame transportoplossingen met de DKTI 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  Subsidie voor duurzame transportoplossingen met de DKTI 14
  Sjanne Wolterink
  Consultant duurzame energie