SLIM: Subsidie voor leren en ontwikkeling in het mkb

SLIM: Subsidie voor leren en ontwikkeling in het mkb

Wat is de SLIM-regeling?
Met de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb bevorderen. Elke MKB-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven meedoen. Met deze subsidie kunnen ondernemers de vaardigheden van hun medewerkers up to date houden, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool oprichten.

Subsidie
De regeling heeft een budget van € 48 miljoen per jaar. Hierbij zijn verschillende maximale subsidiebedragen van toepassing.

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers met minder dan 50 werknemers, het subsidiepercentage hiervoor bedraagt 80%. Subsidie aan individuele mkb-werkgevers of werkgevers in het grootbedrijf in de landbouw-, horeca- en recreatiesector wordt alleen verleend wanneer de subsidiabele kosten ten minste € 5.000 bedragen.

Het maximale subsidiebedrag voor de individuele mkb’s bedraagt € 24.999. Mkb’s of grote ondernemingen in de langbouwsector komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 20.000. Bij grootbedrijven in de horeca- en recreatiesector geldt een maximaal subsidiebedrag van € 200.000.

Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen, de maximale subsidie per samenwerking bedraagt € 500.000.

Indienen
De regeling zal jaarlijks op vaste momenten open gaan voor aanvragen. De eerste openstelling voor individuele mkb-werkgevers zal open gaan van 2 maart 12.00 uur tot en met 31 maart 17.00 uur. De tweede openstelling staat gepland voor 1 september 09.00 uur en sluit op 30 september 17.00 uur.

Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen subsidie aanvragen van 1 april 2020 09.00 uur tot en met 30 juni 17.00 uur.

De subsidieverdeling zal gaan op basis van loting. Zodra het subsidieplafond is overschreden zal de loting plaatsvinden onder alle ingediende en goed te keuren aanvragen.

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

SLIM: Subsidie voor leren en ontwikkeling in het mkb 2
SLIM: Subsidie voor leren en ontwikkeling in het mkb 4
SLIM: Subsidie voor leren en ontwikkeling in het mkb 6
SLIM: Subsidie voor leren en ontwikkeling in het mkb 8
SLIM: Subsidie voor leren en ontwikkeling in het mkb 10
SLIM: Subsidie voor leren en ontwikkeling in het mkb 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

    SLIM: Subsidie voor leren en ontwikkeling in het mkb 14
    Sjanne Wolterink
    Consultant duurzame energie