SLIM-regeling: eerste openstelling 2 maart 2021

SLIM-regeling: eerste openstelling 2 maart 2021

Wil jij investeren in de ontwikkeling van jouw personeel? Net als in 2020 kunnen mkb-ondernemers weer een aanvraag indienen voor de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling). De eerste openstelling voor individuele mkb-ondernemers is van 2 maart tot en met 31 maart 2021.

Doel van de SLIM-regeling

De regeling heeft als doel ondernemers te stimuleren om te investeren in de ontwikkeling van zijn personeel. Elke mkb-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven meedoen. Ondernemers kunnen subsidie krijgen voor:

  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen;
  • Het uitvoeren van een opleidings- of ontwikkelplan waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de scholingsbehoeften zijn vanuit de onderneming;
  • Het ontwikkelen of uitvoeren van een methode om de verbetering van kennis, vaardigheden en beroepshouding bij werknemers tijdens hun werk te stimuleren;
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor derde leerweg opleidingen. Er dient hierbij wel sprake te zijn van een erkend leerbedrijf.

Wijzigingen in 2021

De regeling is in vergelijking met 2020 op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste punten zijn:

  • Je kan subsidie aanvragen voor de kosten van een externe adviseur als het tarief maximaal € 125 per uur (ex btw) Indien dit het uurtarief hierboven ligt, zijn deze extra kosten niet subsidiabel;
  • Reis-, huisvestings- en administratiekosten en ook afschrijvingen zijn niet subsidiabel meer.
  • Het rapport dat je indient na de uitvoering van het ontwikkel- of loopbaanadvies moet onder andere bestaan uit een prestatieverklaring. Deze verklaring moet door de deelnemende medewerker en de betrokken loopbaanadviseur worden ondertekend.
  • Je kan maar één subsidieaanvraag per aanvraagronde indienen. Uitzonderingen op deze regel zijn: brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, opleidings- en ontwikkelingsfondsen en werknemers- of werkgeversverenigingen.
Vragen? Neem contact op

Budget en subsidie bedrag

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers met minder dan 50 werknemers, het subsidiepercentage hiervoor bedraagt 80%. Subsidie aan individuele mkb-werkgevers of werkgevers in het grootbedrijf in de landbouw-, horeca- en recreatiesector wordt alleen verleend wanneer de subsidiabele kosten ten minste € 5.000 bedragen.

Het maximale subsidiebedrag voor de individuele mkb’s bedraagt € 24.999. Mkb’s of grote ondernemingen in de langbouwsector komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 20.000. Bij grootbedrijven in de horeca- en recreatiesector geldt een maximaal subsidiebedrag van € 200.000.

Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen, de maximale subsidie per samenwerking bedraagt € 500.000.

Openstelling

Net zoals vorig jaar gaat de regeling op vaste momenten open voor aanvragen. De eerste openstelling voor individuele mkb-ondernemers is van 2 maart tot en met 31 maart 2021. De tweede openstelling staat gepland voor 1 september tot en met 30 september 2021.

Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven hebben de mogelijkheid om subsidie aan te vragen, van 1 juni tot en met 30 juni 2021.

Aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond is overschreden zal een loting plaatsvinden onder alle ingediende aanvragen.

Geïnteresseerd?

Denk je gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via tel: 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.

Onze opdrachtgevers

SLIM-regeling: eerste openstelling 2 maart 2021 2
SLIM-regeling: eerste openstelling 2 maart 2021 4
SLIM-regeling: eerste openstelling 2 maart 2021 6
SLIM-regeling: eerste openstelling 2 maart 2021 8
SLIM-regeling: eerste openstelling 2 maart 2021 10
SLIM-regeling: eerste openstelling 2 maart 2021 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.