Resultaten SDE++ 2020 bekend en nieuwe openstelling 2021 verplaatst

Resultaten SDE++ 2020 bekend en nieuwe openstelling 2021 verplaatst

Vorig jaar opende de vernieuwde Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in september zijn eerste ronde. Onlangs werden de resultaten van deze ronde bekend gemaakt en werd bekend dat de openstelling van 2021 is verplaatst.

SDE++ openstelling 2020

De openstelling vond plaats van 24 november 2020 tot 17 december 2020 en kende een totaalbudget van € 5 miljard. Tijdens deze openstelling zijn er 4.112 aanvragen ingediend goed voor een budget van € 6.4 miljard. Momenteel hebben 3.486 aanvragers een positieve beschikking ontvangen, daarmee is bijna € 4,7 miljard van het budget vergeven. Indien al deze projecten volledig worden gerealiseerd, dan zullen zij gezamenlijk ruim 3,32 megaton (Mton) CO 2-reductie per jaar opleveren!

Resultaten

In onderstaand tabel vind je een overzicht van de positief beschikte projecten. Het merendeel van de beschikkingen is afgegeven aan Zon-PV projecten, hiervan wordt 97% gerealiseerd op dak. Het merendeel van het budget is toebedeeld aan CO2-afvang en -opslag (CCS) projecten, hiermee zou 2,34 CO2-reductie per jaar gerealiseerd moeten worden.

Het overige budget wordt met name gereserveerd voor technieken die een bijdrage leveren aan de warmtetransitie, waaronder elektrische boilers, warmtepompen en biomassa.

Categorie Aantal beschikte projecten Totaal beschikt budget (€mln) Totaal beschikt vermogen (MW) Beschikte CO2-reductie per jaar (Mton CO2/jr)
CO2-afvang en -opslag 6 2.123 325 2,34
Zon-PV op dak 3.317 1.120 1.803 0,32
Zon-PV op veld of water 109 853 1.732 0,31
Elektrische boiler 9 249 310 0,13
Warmtepomp 25 124 75 0,08
Windenergie 13 99 107 0,06
Biomassa warmte en WKK 2 64 33 0,05
Restwarmte 2 20 15 0,02
Biomassa gas 1 16 6 0,01
Zonthermie 2 0 0 0,00
Totaal 3.486 4.669 3,31
Vragen? Neem contact op

SDE++ opent twee weken later dan gepland

In tegenstelling tot eerdere berichten is besloten om de SDE++ 2021 twee weken later open te stellen dan in eerste instantie was gepland. De nieuwe openingsdatum is 5 oktober 2021 en de regeling zal sluiten op 11 november 2021. Met de oude openstelling in september zou de zienswijsperiode in de zomerperiode vallen. In het kader van procesparticipatie is dit onwenselijk en zou er volgens gemeenten en provincies te veel druk komen te staan op de vergunningverlening van veel wind- en zonprojecten.

Zie onderstaand overzicht voor de huidige openstellingsronde

Fase Start- en einddatum Fasegrenzen €/tCO2
1 5 oktober, 9:00 tot 11 oktober, 17:00 60
2 11 oktober, 17:00 tot 25 oktober, 17:00 80
3 25 oktober, 17:00 tot 8 november, 17:00 115
4 8 november, 17:00 tot 11 november 17:00 300

 

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.

Onze opdrachtgevers

Resultaten SDE++ 2020 bekend en nieuwe openstelling 2021 verplaatst 2
Resultaten SDE++ 2020 bekend en nieuwe openstelling 2021 verplaatst 4
Resultaten SDE++ 2020 bekend en nieuwe openstelling 2021 verplaatst 6
Resultaten SDE++ 2020 bekend en nieuwe openstelling 2021 verplaatst 8
Resultaten SDE++ 2020 bekend en nieuwe openstelling 2021 verplaatst 10
Resultaten SDE++ 2020 bekend en nieuwe openstelling 2021 verplaatst 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

    Resultaten SDE++ 2020 bekend en nieuwe openstelling 2021 verplaatst 14
    Sjanne Wolterink
    Consultant duurzame energie