Subsidies voor de duurzame innovaties met de EKOO-regeling

​Nieuwe ronde Topsector Energiestudies Industrie

Subsidies voor de duurzame innovaties met de EKOO-regeling

De regeling ‘Topsector Energiestudies Industrie’ stimuleert projecten die de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject gericht op energie- of CO2-besparing binnen het productieproces in de industrie onderzoeken. Nederlandse ondernemers kunnen een percentage van hun kosten van dit onderzoek vergoed krijgen door subsidie wanneer het project in aanmerking komt aan de doelstellingen van de regeling. Dat kan door bij te dragen aan de doelstelling binnen één van de 5 opgestelde programmalijnen door de topsector Energie.

Budget overtekend

Vorige week is het huidige budget helaas overtekend. Dat betekent dat aanvragen nog kan, echter bestaat de kans dat er geen budget meer beschikbaar is om projecten te kunnen honoreren.

Nieuwe openstelling

In september komt echter een nieuwe openstelling. Bovendien wordt de regeling uitgebreid zodat ook minder ‘innovatieve’ projecten, maar die wel energie/CO2 emissies besparen binnen industriële processen, in aanmerking komen voor subsidie. Dat betekent in de uitwerking dat er naast de 3 bestaande thema’s een thema bijkomt: procesefficiëntie-studies.

Nieuw thema

De zogenoemde procesefficiëntie-studies bieden de mogelijkheid voor subsidie aan projecten die onderzoeken op welke manier het beoogde productieproces zowel technisch als financieel-economisch ingericht dient te worden voordat een investeringsbeslissing genomen kan worden. Het doel is uiteindelijk de besluitvorming te versnellen door de kwaliteit van het investeringsplan te verhogen en het voorbereidingsproces te versnellen. Alleen kosten van derden (vb. advies van externe technische consultants) zijn subsidiabel.

De nieuwe ronde van september heeft een totaalbudget van € 7,5 miljoen. Ondernemers kunnen, afhankelijk van de omvang van hun organisatie, 50 tot 70% van hun kosten gesubsidieerd krijgen.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

​Nieuwe ronde Topsector Energiestudies Industrie 1
​Nieuwe ronde Topsector Energiestudies Industrie 3
​Nieuwe ronde Topsector Energiestudies Industrie 5
​Nieuwe ronde Topsector Energiestudies Industrie 7
​Nieuwe ronde Topsector Energiestudies Industrie 9
​Nieuwe ronde Topsector Energiestudies Industrie 11

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

    ​Nieuwe ronde Topsector Energiestudies Industrie 13
    Sjanne Wolterink
    Consultant duurzame energie