DEI+ Circulaire Economie

Nieuwe ronde SDE++ opent in September

DEI+ Circulaire Economie

Na de zomer gaat de SDE ++ weer open. De SDE ++ is de belangrijkste subsidie voor grotere energieprojecten. Het aanvraagloket gaat dit jaar maar één keer open, dit zal net zoals voorgaande jaren middels een gefaseerd openstelling zijn vanaf 21 september tot en met 14 oktober 2021. De regeling heeft een totaal budget van € 5 miljard.

De eerste inzichten zijn als volgt.

Het is een van belangrijkste subsidieregelingen op weg naar een beter klimaat: de SDE. De SDE (++) is sinds 2008 hét instrument voor het stimuleren van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. Sinds 2020 worden ook andere vormen van CO2-reductie ondersteund. In 2020 startte een bredere versie van deze populaire regeling, onder de nieuwe naam SDE ++ (of voluit: de ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie’). De SDE ++ regeling is breder dan zijn voorganger (de SDE +). De subsidie kan nog steeds worden aangevraagd voor het opwekken van duurzame energie, maar voor het bepalen van CO2-reducerende maatregelen die bijdragen aan de energietransitie en de reductie van broeikasgassen in Nederland. De stimuleringsregeling biedt (meerjarige) exploitatiesubsidies,

Ook de doelgroep van de subsidieregeling is het ras: de SDE ++ geldt in principe voor bedrijven en instellingen uit alle sectoren. Wel moet het gaan om projecten met enige omvang (zo is een grootverbruikers vereist). De vernieuwde SDE ++ is extra interessant voor bijvoorbeeld de industrie en andere bedrijven met energie-intensieve processen.

De subsidie-categorieën van de SDE ++

In 2020 kon de SDE ++ aangevraagd worden voor de volgende categorieën:

 • Hernieuwbare elektriciteit : installaties voor het opwekken van energie via Waterkracht, Osmose, Wind, Zon (fotovoltaïsche zonnepanelen, bij vermogen van 15 kWp met grootverbruikersaansluiting).
 • Hernieuwbare warmte (WKK) : installaties voor het opwekken van warmte of het gecombineerde opwekken van warmte en elektriciteit (WKK), door middel van: Zonthermie (bijvoorbeeld PVT, geen PV), Geothermie (diep / ondiep), Biomassa (vergisting en verbranding) , Slibgisting (bij rioolwaterzuiveringsinstallaties), Ketel-biomassa (vloeibare of vaste), Ketels op B-hout, Ketels op houtpellets, Houtpellet-branders voor industriële applicaties, en Composteringsinstallaties op champost (champignon-afval).
 • Hernieuwbaar gas : installaties voor het produceren van groen gasdeur middel van vergisting, of slibgisting (bij Rioolwaterzuiveringsinstallaties).
 • CO2-reducerende technologieën : installaties voor CO2-arme warmteopwekking via: Aquathermie (uit oppervlaktewater, drinkwater, afvalwater), Daglichtkassen (glastuinbouw), Electroboilers (E-boilers), industriële Warmtepompen (minstens 500 kWth). Maar ook het benutten van Restwarmte (bijvoorbeeld vanuit industrie of datacenters, voor stadsverwarming / woningen). Maar ook voor installaties voor: Waterstof-productie (via Elektrolyse), en voor CCS-producten (afvang en permanente opslag van CO2).

Deze lijst wordt in het 2021 mogelijk nog aangevuld met andere technieken, zoals kunststof-recycling, biobased productie, geavanceerde duurzame brand voor vervoerstoffen, CCU bij glastuinbouw, en elektrificatie op offshore platformen. De definitieve regeling is niet gepubliceerd maar afgaande op het PBL advies en de Kamerbrief krijgen we alvast een eerste beeld. De categorieën bevatten net als vorig jaar onder andere warmtepompen, mechanische damprecompressie CO2-afvang en -opslag. Nieuw wordt de CO2-afvang en levering aan glastuinbouwbedrijven. Het PBL doet zelfs een voorzet voor CO2-afvang door biomassa-installaties met levering aan de glastuinbouw. Net als vorig jaar verwachten we dat CO2-afvang en -opslag het merendeel van het budget gaat claimen.

Vragen? Neem contact op

Enkele zaken in het eindadvies:

 • de vergoeding voor zonPV wordt verder verlaagd (5,9 tot 7,24 eurocent subsidie per kilowattuur)
 • windenergie op land is inmiddels praktisch subsidievrij
 • de vergoeding voor biomassa en geothermie wordt verhoogd ivm hogere investeringskosten
 • Er komt mogelijk een staffel voor warmtepompen en mechanische damprecompressie. Daarmee wordt de vergoeding voor installaties die bijvoorbeeld 5000 vollasturen maken een stuk hoger.

Openstelling

Het aanvragen van de SDE ++ subsidie kan alleen binnen de officiële aanvraagronde. De regeling werkt met een gefaseerde openstelling, dit komt er op neer dat de aanvrager een indieningsmoment moet kiezen dat afhangt van de subsidiebehoefte van zijn project. De regeling staat open van 21 september tot en met 14 oktober 2021. De precieze openstelling is als volgt:

 • fase 1: projecten met een subsidie-intensiteit tot 65 euro per ton CO2. Aanvragen kan van 21 september (9.00 uur) tot en met 27 september 2021 (17.00 uur).
 • fase 2: projecten met een subsidie-intensiteit tot 85 euro per ton CO2. Aanvragen kan van 27 september (17.00 uur) tot en met 4 oktober (17.00 uur).
 • fase 3: projecten met een subsidie-intensiteit tot 180 euro per ton CO2. Aanvragen kan van 4 oktober (17.00 uur) tot en met 11 oktober (17.00 uur).
 • fase 4: projecten met een subsidie-intensiteit tot 300 euro per ton CO2. Aanvragen kan van 11 oktober (17:00 uur) tot en met 114 oktober (17:00 uur).

Bij elke fase geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Wat is de optimale strategische timing van jouw aanvraag?

De verschillende fasen van de SDE ++ regeling moeten ervoor zorgen dat de subsidiegelden terecht komen bij de projecten met de beste kostenefficiëntie om CO2 te reduceren. Dit betekent dat subsidieaanvragers hun aanvraagmoment ‘strategisch’ moeten timen. Want: projecten die veel subsidie nodig hebben, komen pas later aan bod, en lopen het risico dat het budget uitgeput is. Het eerder indienen van een aanvraag kan dus strategisch raadzaam zijn. Het meest gunstige indieningsmoment van een SDE ++ aanvraag kan per project / technologie verschillen. Onze experts hebben daar veel ervaring mee en geven jou graag advies over de beste strategische timing voor uw project. Werk jij aan plannen voor een investeringsproject rondom energie-innovatie en / of CO2-reductie? Onze experts vertellen graag meer over de subsidiemogelijkheden, en kunnen ondersteunen bij het voorbereiden van opstellen van uw subsidieaanvraag.

De indiening vraagt om de nodige ervaring in de samenstelling van de documenten, onder andere een haalbaarheidsstudie volgens het format van RVO of de aanvraag van een (bouw-) vergunning. Begin op tijd met de voorbereiding, want het aanvraagloket is dus maar 4 weken per jaar open!

Onze opdrachtgevers

Nieuwe ronde SDE++ opent in September 1
Nieuwe ronde SDE++ opent in September 3
Nieuwe ronde SDE++ opent in September 5
Nieuwe ronde SDE++ opent in September 7
Nieuwe ronde SDE++ opent in September 9
Nieuwe ronde SDE++ opent in September 11

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  Nieuwe ronde SDE++ opent in September 13
  Sjanne Wolterink
  Consultant duurzame energie