SDE++

Nieuwe openstelling SDE++, extra kansen voor minder rendabele technieken

SDE++

Vanaf 6 juni 2023 gaat de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) weer open voor aanvragen. Deze regeling biedt een kans voor bedrijven en non-profitorganisaties die bezig zijn met duurzame energieprojecten, zoals het produceren van hernieuwbare energie of het toepassen van CO2-verminderende technieken. Tevens is er goed nieuws voor ondernemers die gebruik willen maken van minder rendabele technieken. In deze nieuwe openstelling maken minder rendabele technieken namelijk meer kans op subsidie, binnen de regeling is hiervoor een specifiek budget gereserveerd. Het beschikbare budget voor deze openstelling bedraagt € 8 miljard.

Belangrijke wijzigingen in 2023

In 2023 worden er zogeheten “hekjes” worden geïntroduceerd, wat inhoudt dat er een bepaald minimumbedrag gereserveerd wordt voor een specifieke categorie binnen het budget. Dit zal ervoor zorgen dat technologieën die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de lange termijn wel noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker ingezet zullen worden. Daarnaast zal de lucht-water-warmtepomp vanaf 2023 voor het eerst beschikbaar zijn voor bedrijven en organisaties.

Komt mijn project in aanmerking voor subsidie?

De regeling biedt subsidie voor projecten in onderstaande categorieën en technieken:

  • Hernieuwbare elektriciteit (water, wind, zon en osmose)
  • Hernieuwbare warmte (WKK) (biomassa, compostering champost, geothermie en zonthermie)
  • Hernieuwbaar gas (biomassa)
  • CO2-arme warmte (aquatermie, daglichtkas, zon-PVT panelen met warmtepomp, elektrische-boiler, geothermie, restwarmte en grootschalige warmtepomp voor industriële processen)
  • CO2-arme productie (CO2-afvang en opslag, CO2-afvang en gebruik, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en waterstof door elektrolyse)

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Een aanvraag indienen kan vanaf 6 juni tot en met 6 juli 2023. De regeling werkt ook dit jaar weer met openstellingsrondes. De maximale subsidiebehoefte neemt per fase toe. Zie voor de fasegrenzen de tabel hieronder.

Fase Start- en einddatum Fasegrens subsidie-intensiteit
Fase 1 6 juni 09:00 uur – 12 juni 17:00 uur € 90 per ton CO2
Fase 2 12 juni 17:00 uur – 19 juni 17:00 uur € 180 per ton CO2
Fase 3 19 juni 17:00 uur – 26 juni 17:00 uur € 240 per ton CO2
Fase 4 26 juni 17:00 uur – 3 juli 17:00 uur € 300 per ton CO2
Fase 5 3 juli 17:00 uur – 6 juli 17:00 uur € 400 per ton CO2


Budget

Het budget voor deze openstelling bedraagt € 8 miljard. De hoogte van de subsidie die je ontvangt, hangt af van de marktwaarde van jouw project. Het is dus van belang om goed te kijken naar de criteria en voorwaarden van de regeling. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

Nieuwe openstelling SDE++, extra kansen voor minder rendabele technieken 1
Nieuwe openstelling SDE++, extra kansen voor minder rendabele technieken 3
Nieuwe openstelling SDE++, extra kansen voor minder rendabele technieken 5
Nieuwe openstelling SDE++, extra kansen voor minder rendabele technieken 7
Nieuwe openstelling SDE++, extra kansen voor minder rendabele technieken 9
Nieuwe openstelling SDE++, extra kansen voor minder rendabele technieken 11

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.