Nieuwe openstelling MKBIdee

Nieuwe openstelling MKBIdee

Goed personeel is goud waard! De subsidieregeling MKBIdee ondersteunt ondernemers om te investeren in kennis en vaardigheden en moet helpen om eventuele belemmeringen die zij daarbij ervaren weg te nemen. Heb jij hiervoor een idee? Vraag dan subsidie aan via het MKB!dee!

MKBIdee 2021

De vorige subsidieronde bleek immens populair, het beschikbare budget werd bijna vijf keer overschreden. Dit geeft aan dat veel ondernemingen zich willen inzetten voor een vernieuwd personeelsbeleid en de ontwikkeling van een passende leercultuur binnen hun onderneming. Reden genoeg dus voor een nieuwe ronde dit jaar. De subsidie is een bijdrage voor het oplossen van interne knelpunten en richt zich niet op externe opleidingsmogelijkheden voor medewerkers. Zo kan je investeren in:

 • meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT sectoren;
 • menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
 • menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie;
 • het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.

Budget en subsidiebijdrage

Het beschikbare budget voor 2021 bedraagt € 7 miljoen. Hiervan is ten minste € 1,5 miljoen voor aanvragen van kleine mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden waarvan ten minste één van de deelnemers een kleine mkb-ondernemer is. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 124.999. De totale subsidie voor alle deelnemers in een samenwerkingsverband bedraagt maximaal € 200.000.

Ook subsidie aanvragen?

De regeling is geopend tot 7 september 2021. Beoordeling vindt plaats op basis van een ranking. De hoogst gerangschikte aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, totdat het subsidieplafond is bereikt. Deze rangschikking vindt plaats door projecten te beoordelen aan de hand van de in de regeling opgenomen criteria. Het gaat hierbij om:

 1. Bijdrage aan het doel van de regeling.
 2. Kwaliteit projectplan (concreet, consistent, haalbaar etc.).
 3. Mate van vernieuwing voor de aanvrager(s).
 4. Mate van perspectief voor toepassing bij ander mkb-ondernemers (schaalbaarheid).
 5. Bijdrage aan specifieke beleidsterreinen. Kies éen van de beleidsdoelen uit de toelichting op de regeling en beargumenteer waarom het project daar aan bijdraagt.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

Nieuwe openstelling MKBIdee 2
Nieuwe openstelling MKBIdee 4
Nieuwe openstelling MKBIdee 6
Nieuwe openstelling MKBIdee 8
Nieuwe openstelling MKBIdee 10
Nieuwe openstelling MKBIdee 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  Nieuwe openstelling MKBIdee 14
  Sjanne Wolterink
  Consultant duurzame energie