Nieuwe openstelling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) van start

Nieuwe openstelling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) van start

15 januari is de vernieuwde Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+ 2020) opengesteld. Een prachtige kans voor bedrijven die bezig zijn met innovatie op het gebied van CO2-reductie. Er is in totaal € 86,1 miljoen beschikbaar, met een aanvraagtijd tot 7 januari 2021. De subsidie wordt toegekend op basis van het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Dus zorg dat je er op tijd bij bent!

Wat houdt de DEI+ 2020 in?

De DEI+ 2020 sluit aan op de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Daarin staat CO2-reductie centraal. Nederland wil in 2030 minimaal 49% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. De DEI+ ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten die helpen om deze CO2-uitstoot te verminderen.

Looptijd, thema’s en budget DEI+ 2020

Nu het Klimaatakkoord is vastgesteld, zijn de doelstellingen voor de lange termijn duidelijker dan ooit. Daarmee is er een helder meerjarig beeld van de innovaties die Nederland nodig heeft. Vandaar dat de DEI+ nu voor alle thema’s projecten ondersteunt met een looptijd tot 4 jaar.
De DEI+ was tot nu toe ingedeeld in verschillende thema’s met een eigen budget. Dit budgetonderscheid is verdwenen. Vanaf 2020 is er 1 totaalbudget van 86,1 miljoen beschikbaar voor projecten rond energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, circulaire economie, Carbon Capture, Utilization and Storage, lokale infrastructuur en overige CO2-reducerende maatregelen.
Een uitzondering is het thema Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Hiervoor zijn specifieke projecten nodig. Het budget voor dit thema is € 9 miljoen.

Circulaire economie

Tot en met 20 september 2020 kun je ook subsidie aanvragen voor kortlopende projecten binnen het thema circulaire economie. Deze projecten moeten bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstelling in 2020. Daarvoor is nog voldoende budget in de aparte DEI+ Circulaire economie. Projecten die meer dan € 3 miljoen aan subsidie nodig hebben, kunnen een aanvraag doen voor een project met een looptijd van maximaal 4 jaar. In dat geval valt het project onder het thema ‘Circulaire economie’ van de DEI+ 2020.

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

Nieuwe openstelling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) van start 2
Nieuwe openstelling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) van start 4
Nieuwe openstelling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) van start 6
Nieuwe openstelling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) van start 8
Nieuwe openstelling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) van start 10
Nieuwe openstelling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) van start 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

    Nieuwe openstelling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) van start 14
    Sjanne Wolterink
    Consultant duurzame energie