Nieuwe call ​Eurostars-programma open voor aanvragen.

Een nieuwe aanvraagronde van het Eurostars-programma staat open. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 13 februari 2020 20.00 uur.

Eurostars is een Europees programma voor het stimuleren van het onderzoek uitvoerende mkb. De regeling wordt gefinancierd door de 36 deelnemende Eurostars landen in samenwerking met de Europese Unie. Het Eurostars-programma heeft als doel Europees ondernemerschap te stimuleren door de ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die worden geleid door mkb-bedrijven.

Waarom Eurostars?

  • Financiering voor het commercialiseren van projecten.
  • Eurostars helpt innovaties sneller op de markt te krijgen.
  • Er kunnen nieuwe markten worden aangeboord door de internationale samenwerking.
  • Er is ruimte voor grote aanvragen, de maximale subsidie bedraagt €500.000.

Voorwaarden
Enkele belangrijke vereisten om in aanmerking te komen voor subsidie:

  • Eurostars staat open voor alle projecten op alle technologie- en marktgebieden, de projecten moeten wel een civiel doel hebben.
  • De projectcoördinator is een onderzoekuitvoerende mkb-organisatie, afkomstig uit een Eurostars-land. Hiervoor moet de organisatie voldoen aan de definitie voor mkb van de Europese Commissie. Ook moet het een minimaal aantal uren voor R&D-activiteiten maken, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.
  • Er dient altijd een samenwerking te zijn tussen twee onafhankelijke Eurostars-landen. Organisaties uit een ander land mogen deelnemen als derde land mits er al twee Eurostars-landen aan het project deelnemen.
  • De projectduur is maximaal 36 maanden.

Indienen
Met behulp van het online aanvraag systeem van het EUREKA-secretariaat kunnen aanvragen worden ingediend. De aanvragen zullen door technische experts worden beoordeeld en door een onafhankelijk evaluatiepanel worden gerangschikt.

Zie voor meer informatie: https://www.eurostars-eureka.eu/

Geïnteresseerd?
Denk je gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer infomatie? Wij adviseren je graag verder! Neem contact met ons op via 055 843 4815 of mail naar info@venntiv.com