Subsidies voor leren en ontwikkelen in 2022

Subsidies voor leren en ontwikkelen in 2022

Ook in 2022 zet het demissionaire kabinet wederom in op het realiseren van een duurzaam evenwicht op de arbeidsmarkt. Verschillende subsidieregelingen moeten hieraan bijdragen waaronder de SLIM-regeling, Praktijkleren en de NL leert door en de nieuwe STAP regeling.

Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen
Volgend jaar wordt er wederom € 49 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de SLIM-regeling.

Mkb-ondernemers binnen elke sector kunnen gebruik maken van de SLIM-regeling. Met deze scholingssubsidie kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor opleidings- en ontwikkelprojecten zoals:

1. Het laten maken van een opleidings- of ontwikkelplan voor de organisatie;
2. Medewerkers voorzien van loopbaan- of ontwikkeladvies;
3. Het ontwikkelen en implementeren van ontwikkel- en opleidingsmethoden;
4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg.

Praktijkleren
Ook het budget van de subsidieregeling Praktijkleren wordt voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 verhoogd met € 10,6 miljoen per jaar.

NL leert door
Het NL leert door programma is opgezet in het kader van crisis- en herstelmaatregelen waardoor leren en ontwikkelen wordt ingezet op het behoud van werk of de overgang naar nieuw werk. Het programma bestaat uit drie subsidieregelingen:

  1. NL leert door met inzet van ontwikkeladvies;
  2. NL leert door met inzet van scholing;
  3. NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk.

STAP regeling
De nieuwe Stimulering ArbeidsmarktPositie (STAP regeling) vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten. Met het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling om zo hun positie te versterken op de arbeidsmarkt.

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

Subsidies voor leren en ontwikkelen in 2022 2
Subsidies voor leren en ontwikkelen in 2022 4
Subsidies voor leren en ontwikkelen in 2022 6
Subsidies voor leren en ontwikkelen in 2022 8
Subsidies voor leren en ontwikkelen in 2022 10
Subsidies voor leren en ontwikkelen in 2022 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

    Subsidies voor leren en ontwikkelen in 2022 14
    Sjanne Wolterink
    Consultant duurzame energie