Belangrijkste wijzigingen in de EIA en Energielijst 2023

Kansen voor West: Nieuwe voucherregeling voor mkb Biobased Industrie

Kansen voor West: Nieuwe voucherregeling voor mkb Biobased Industrie

Vanuit het Operationeel Programma EFRO West-Nederland (OPWEST), oftewel Kansen voor West, is een nieuwe voucherregeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) gelanceerd. Het gaat om de Stimuleringsregeling Biobased Industries Kansen voor West.

Mkb’ers kunnen met deze nieuwe voucherregeling hun Biobased productieproces, producten of innovaties verder laten ontwikkelen of opschalen, daarbij kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten op de Biotech Campus te Delft. Te ondersteunen mkb’ers moeten activiteiten uitvoeren die bijdragen aan de transitie van een lineaire industrie gebaseerd op fossiele grondstoffen, naar een industrie gebaseerd op biologische processen en grondstoffen.

Soorten vouchers
De in aanmerking komende mkb’ers kunnen een aanvraag indienen voor drie soorten vouchers:

  • een vestigingsvoucher, deze wordt door de onderneming ingezet bij Planet B.io of Bioprocess Pilot Facility voor het laten groeien van een Biobased business case en het verkrijgen van een locatie, idealiter op een field lab/innovatief ecosysteem. Een vestigingsvoucher bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten exclusief BTW, met een maximum van € 15.000;
  • een groeivoucher, deze wordt door de onderneming ingezet bij Planet B.io of Bioprocess Pilot Facility om ondersteuning te krijgen bij een onderzoek om een Biobased business case te laten groeien. De voucher moet worden gebruikt voor onderzoek om techno-economische bottlenecks van (een product of proces van) de onderneming op te lossen of support te leveren in de pre-piloting fase (laatste onderzoekswerk voordat pilotproeven kunnen starten). Een groeivoucher bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten exclusief BTW, met een maximum van € 15.000;
  • een pilotvoucher, deze wordt door de onderneming ingezet bij Bioprocess Pilot Facility om een nieuwe Biobased business case op te schalen tot pilotschaal met behulp van de faciliteiten van Bioprocess Pilot Facility. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door Bioprocess Pilot Facility. Hierbij worden bijvoorbeeld eerste (tientallen) kilogrammen product gemaakt, of een proces wordt voor het eerst met industriële apparatuur (in plaats van lab-apparatuur) uitgetest. Een pilotvoucher bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten exclusief BTW, met een maximum van € 50.000.

Indienen
Vanaf 31 januari 2020 kunnen bovenstaande vouchers worden ingediend via www.efro-webportal.nl. Het subsidieplafond bedraagt € 451.750 en zal over de aanvragen worden verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Over het programma
Met het Operationeel Programma EFRO West-Nederland (OPWEST) wil West-Nederland bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling, de toepassing van hernieuwbare energiebronnen en investeringen in energie-efficiëntie stimuleren.

Het programma (OP-West of Kansen voor West II genoemd) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de vier steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Een groot deel van het programmabudget is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat € 182 miljoen beschikbaar stelt. Dit wordt aangevuld met de cofinanciering van de provincies, het Rijk en de projectuitvoerders.

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

Kansen voor West: Nieuwe voucherregeling voor mkb Biobased Industrie 2
Kansen voor West: Nieuwe voucherregeling voor mkb Biobased Industrie 4
Kansen voor West: Nieuwe voucherregeling voor mkb Biobased Industrie 6
Kansen voor West: Nieuwe voucherregeling voor mkb Biobased Industrie 8
Kansen voor West: Nieuwe voucherregeling voor mkb Biobased Industrie 10
Kansen voor West: Nieuwe voucherregeling voor mkb Biobased Industrie 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

    Kansen voor West: Nieuwe voucherregeling voor mkb Biobased Industrie 14
    Sjanne Wolterink
    Consultant duurzame energie