EFRO: 11 miljoen subsidie voor test- en demonstratieprojecten mbk-bedrijven in Oost-Nederland

Innovatie 2023-1

EFRO Oost zoekt bedrijven in Overijssel en Gelderland die willen bijdragen aan een slimme en duurzame economische ontwikkeling van de regio. Vanaf 1 maart kunnen zij subsidie aanvragen voor demonstratie- of testprojecten.

Innovaties zijn belangrijk voor de concurrentiepositie van bedrijven en daarmee voor de regionale economie. Daarnaast dragen innovaties  bij aan oplossingen voor de grote opgaven van deze tijd. Daarom steunt EFRO Oost bedrijven bij het uitvoeren van innovatieve projecten.

Demonstratie en testprojecten maart 2023

Bij deze openstelling gaat het om het demonstreren en testen van nieuwe toepassingen. Denk aan activiteiten in proeftuinen die testmogelijkheden aanbieden en living labs waarbij een prototype wordt gedemonstreerd in een operationele omgeving. Het doel is om met deze projecten te zorgen voor een versnelde marktintroductie van producten of diensten.

Subsidiebedragen

Het minimumbedrag aan subsidie per aanvraag voor demonstratie- en testprojecten bedraagt € 350.000 en het maximumbedrag bedraagt € 1.000.000. De subsidie mag in totaal maximaal 40% van de projectkosten bedragen, voor het mkb is dit maximaal 50%. Een voorstel kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal twee partners, waarvan minimaal 1 mkb’er.

Openstelling

Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk vanaf 1 maart 2023 met als uiterste datum 28 februari 2024. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wacht dus niet te lang met indienen.

Innovatieprojecten

Naast de openstelling voor demonstratie en testprojecten is het in 2023 ook nog mogelijk om tot 1 november 2023 subsidie aan te vragen voor innovatieprojecten. Bij deze projecten gaat het ook om marktgerichte innovatie maar dan in een vroegere fase van de productontwikkeling. Bij innovatieprojecten moet er sprake zijn van minimaal drie samenwerkende partners, waarvan minimaal één partner een mkb-onderneming is.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

EFRO: 11 miljoen subsidie voor test- en demonstratieprojecten mbk-bedrijven in Oost-Nederland
EFRO: 11 miljoen subsidie voor test- en demonstratieprojecten mbk-bedrijven in Oost-Nederland 2
EFRO: 11 miljoen subsidie voor test- en demonstratieprojecten mbk-bedrijven in Oost-Nederland 4
EFRO: 11 miljoen subsidie voor test- en demonstratieprojecten mbk-bedrijven in Oost-Nederland 6
EFRO: 11 miljoen subsidie voor test- en demonstratieprojecten mbk-bedrijven in Oost-Nederland 8
EFRO: 11 miljoen subsidie voor test- en demonstratieprojecten mbk-bedrijven in Oost-Nederland 10

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.