Eerste subsidierondes 2021

Eerste subsidierondes 2021

Onlangs zijn de eerste subsidieopenstellingen en budgetten voor 2021 bekend gemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de regelingen:

DEI+ subsidie – Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie

 • Waarvoor: demonstratieprojecten gericht op energiebesparing, CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie
 • Budget: € 85,6 miljoen
 • Openstelling: 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022

DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

 • Waarvoor: innovatieprojecten gericht op het aardgasloos-ready maken van woningen, wijken en gebouwen. De regeling is gericht op het bouwkundig en installatietechnisch klaarmaken van de bouwwerken
 • Budget: € 9 miljoen
 • Openstelling: 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022

Topsector Energiestudies Industrie

 • Waarvoor: haalbaarheidsstudies met betrekking tot innovatieve pilot- of demonstratieprojecten met een focus op kosteneffectief CO2-emissies reduceren
 • Budget: € 8 miljoen
 • Openstelling: 18 januari 2021 tot en met 7 september 2021

HER+ – Hernieuwbare Energietransitie (OPEN)

 • Waarvoor: vernieuwende projecten die leiden tot CO2-reductie en hernieuwbare energieproductie. De HER+ richt zich naast hernieuwbare energie ook op onder andere de benutting van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en opslag
 • Budget: € 30 miljoen
 • Deadline: 31 maart 2021

VEKI – Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (OPEN)

 • Waarvoor: investeringen in CO2-besparende maatregelen waarvan de werking bewezen is. Denk hierbij aan investeringen gericht op energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuur of overige CO2-reducerened maatregelen
 • Budget: € 28 miljoen
 • Deadline: 14 december 2021
Vragen? Neem contact op

Circulaire Ketenprojecten

 • Waarvoor: Mkb-ondernemers die middels een samenwerkingsverband een product, proces, dienst of businessmodel meer circulair ontwerpen, produceren of organiseren, zodat er minder grondstoffen worden verbruikt en minder CO2 wordt uitgestoten maken kans op subsidie.
 • Budget: € 4,5 miljoen
 • Openstelling: 1 april tot en met 30 september 2021. Aanvragen worden beoordeelt op volgorde van binnenkomst, tijdens de eerste aanvraagronde in 2020 was het budget in één dag al overtekend. Een tijdige indiening is dus vereist!

Innovatiekrediet

 • Waarvoor: Nederlandse bedrijven die werken aan veelbelovende, innovatieve projecten kunnen gebruik maken van het overheidskrediet.
 • Budget: € 60 miljoen. Hiervan is € 30 miljoen beschikbaar voor technische ontwikkelingsprojecten en € 30 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten
 • Openstelling: Doorlopend aanvragen in 2021, zolang het budget reikt

VVF – Vroege Fase Financiering

 • Waarvoor: mkb-ondernemers, innovatieve starters en academische innovatieve starters kunnen middels de VFF een lening aanvragen voor de stap van idee naar productontwikkeling.
 • Budget: € 6 miljoen, daarnaast is er voor academische, hbo- TO2-starters een apart budget beschikbaar van € 2,75 miljoen
 • Openstelling: Doorlopend aanvragen in 2021, zolang het budget reikt. Voor academische, hbo- en TO2-starters geldt een vroegere deadline: 9 maart 2021

Onze opdrachtgevers

Eerste subsidierondes 2021 2
Eerste subsidierondes 2021 4
Eerste subsidierondes 2021 6
Eerste subsidierondes 2021 8
Eerste subsidierondes 2021 10
Eerste subsidierondes 2021 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  Eerste subsidierondes 2021 14
  Sjanne Wolterink
  Consultant duurzame energie