€150 miljoen beschikbaar voor nieuwe R&D regeling Mobiliteitssectoren (RDM)

€150 miljoen beschikbaar voor nieuwe R&D regeling Mobiliteitssectoren (RDM)

Is jouw bedrijf werkzaam in de automotive-, luchtvaart- of maritieme sector? Staan jouw investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten door de coronacrisis sterk onder druk? Dan sluiten jouw verwachte ontwikkelingen wellicht aan op de nieuwe subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM).

De mobiliteitssector is hard getroffen door de coronacrisis. Door teruglopende omzet en andere tegenslagen lopen veel speur en ontwikkelprojecten achter op schema. Echter, in het kader van de opgestelde duurzaamheidsopgaven is juist in deze sector veel onderzoek en ontwikkeling nodig naar slimmegroeneveilige en duurzame mobiliteit. Om ondernemingen groen en duurzaam uit de crisis te helpen is als onderdeel van het ‘steun- en herstelpakket coronacrisis’ de RDM regeling in leven geroepen.

Om met het beschikbare geld een zo groot mogelijke impact te creëren wordt cross-sectorale samenwerking tussen de automotive-, luchtvaart- en maritieme sector gestimuleerd. Hierbij is een brede toepassingimplementatie en opschaling van de technologische ontwikkeling cruciaal.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project dient aan te sluiten op de doelstellingen geformuleerd in de IKIA ‘Klimaat en Energie’;
 • De subsidie is bedoeld voor deelnemers van een samenwerkingsverband, waarvan tenminste 1 onderneming;
 • De subsidie bedraagt maximaal € 25 miljoen per R&D-mobiliteitsproject. Per deelnemer aan het samenwerkingsverband is het maximaal te ontvangen subsidiebedrag € 15 miljoen;
 • De subsidiabele kosten per project zijn minimaal € 5 miljoen. De te verlenen subsidie bedraagt minimaal € 125.000 per subsidieaanvrager in het samenwerkingsverband;
 • De maximale looptijd van het project is 4 jaar .

Openstelling

De regeling is geopend op 17 mei 2021 en zal sluiten op 17 augustus 2021. De beoordeling werkt volgens het ‘tender’ principe. Dit betekent dat de kwaliteit van de aanvraag van doorslaggevend belang is.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

€150 miljoen beschikbaar voor nieuwe R&D regeling Mobiliteitssectoren (RDM) 2
€150 miljoen beschikbaar voor nieuwe R&D regeling Mobiliteitssectoren (RDM) 4
€150 miljoen beschikbaar voor nieuwe R&D regeling Mobiliteitssectoren (RDM) 6
€150 miljoen beschikbaar voor nieuwe R&D regeling Mobiliteitssectoren (RDM) 8
€150 miljoen beschikbaar voor nieuwe R&D regeling Mobiliteitssectoren (RDM) 10
€150 miljoen beschikbaar voor nieuwe R&D regeling Mobiliteitssectoren (RDM) 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  €150 miljoen beschikbaar voor nieuwe R&D regeling Mobiliteitssectoren (RDM) 14
  Sjanne Wolterink
  Consultant duurzame energie