DUMAVA voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed

DUMAVA voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed

Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed in de zorg, het onderwijs of een (decentrale) overheid? Dan biedt de nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed – kortweg DUMAVA – grote subsidiekansen voor verduurzaming. Subsidie aanvragen kan vanaf 3 oktober 2022.

Doelstelling

De DUMAVA-regeling richt zich op het verduurzamen van maatschappelijke gebouwen met als doel het verminderen van energieverbruik en CO2-uitstoot. Dit moet bijdragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord: 55% emissiereductie in 2030 en 95% in 2050. Ook wijst de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op de voorbeeldfunctie van maatschappelijk vastgoed.

Voor wie?

Er zijn specifieke SBI-codes geselecteerd die in aanmerking komen. Gebouwen die in het bezit zijn van gemeente of provincie kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor subsidie. Daarnaast komt vastgoed van zorginstellingen en culturele instellingen met een ANBI status of in eigendom van een kerkgenootschap ook in aanmerking. Denk hierbij aan schoolgebouwen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, gezondheidscentra, bibliotheken, buurthuizen en dagbestedingslocaties.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

 1. Het energieadvies en het opstellen van een energielabel (let op: dit onderdeel is verplicht)
 2. Het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen. Hierbij kun je denken aan:
  • Isolatie van dak, gevel, spouw of vloer
  • Warmtepomp of warmte- of koudeterugwinning
  • Ledverlichting
  • Groen dak of groene gevel
  • Zonnepanelen, zonnecollector of andere duurzame energieopwekking
  • Een integraal verduurzamingsproject, bijvoorbeeld volgens:
 3. Een integraal verduurzamingsproject, bijvoorbeeld volgens:
  • EPA-U Maatwerkadvies
  • BREEAM
  • GPR Gebouw
Vragen? Neem contact op

De subsidie

Projecttype Percentage Subsidie
Energieadvies 50%
1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen 30% Van €5k tot €2,5M
Integraal verduurzamingsproces 30% Van €25k tot €2,5M

De uitkering van beschikte bedragen verschillen aan de hand van het aangevraagde subsidiebedrag. Subsidies tot € 25.000 worden direct na indiening vastgesteld en uitgekeerd. Bij bedragen boven de € 25.000 wordt een voorschot van 70% uitgekeerd. De overige 30% ontvang je na de vaststelling van het project.

Voorwaarden

  • De verduurzamingsmaatregelen worden op basis van een energieadvies uitgevoerd.
  • Je voert maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf je voert een integraal verduurzamingsproject uit volgens BREEAM, GPR of EPA U Maatwerkadvies.
  • Het gebouw is minimaal 10 jaar oud (opgeleverd in 2012 of eerder).
  • Als het gebouw is opgeleverd na 2012, dan kom je alleen in aanmerking als de maatregelen ervoor zorgen dat het pand wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting.
  • De opdrachtverstrekking en verduurzamingsactiviteiten vinden pas na 3 oktober 2022 plaats.
  • De verduurzamingsmaatregelen worden binnen twee jaar na subsidieverstrekking uitgevoerd. Voor een integraal verduurzamingsproject geldt een termijn van drie jaar na verstrekking.
  • Moet jouw vastgoed voldoen aan de verplichting voor energielabel C voor kantoorgebouwen? En heeft het te verduurzamen nog geen label C of beter? Dan is de DUMAVA-subsidie niet van toepassing.
  • Combineren van subsidiemogelijkheden voor dezelfde investeringen is niet toegestaan.

Onze opdrachtgevers

DUMAVA voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed 2
DUMAVA voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed 4
DUMAVA voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed 6
DUMAVA voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed 8
DUMAVA voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed 10
DUMAVA voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed 12

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  DUMAVA voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed 14
  Midas Eymann
  Consultant duurzame gebouwde omgeving