DHI – Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten.

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie, product of dienst? Dan is DHI-regeling misschien wel interessant voor u.

Wat is de DHI-regeling?
De DHI-regeling staat voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten en steunt mkb ondernemingen in Nederland en het Caribische gebied van Nederland succesvol te zijn op buitenlandse markten. U kunt hierbij subsidie aanvraag voor drie varianten:

Demonstratieprojecten – U demonstreert een technologie, kapitaalgoed of dienst die uw bedrijf aanbiedt op een buitenlandse markt. Met de demonstratie toont u de toegevoegde waarde en toepasbaarheid aan voor meerdere partijen, in een reële praktijksituatie.

Haalbaarheidsstudies – Het initiatief hierbij ligt bij een buitenlandse partner. De partner overweegt te investeren in de technologie, product of dienst van uw bedrijf. Met een haalbaarheidsstudie onderzoekt u of aanschaf haalbaar is.

Investeringsvoorbereidingsstudies – Hierbij ligt het initiatief bij de Nederlandse ondernemer. Het bedrijf onderzoekt middels een studie of de voorgenomen investering haalbaar is voor de buitenlandse markt.

Subsidiebudget
Het budget van deze regeling bedraagt € 9 miljoen. Waarvan € 4 miljoen beschikbaar is voor DGGF-landen en € 5 miljoen voor de overige landen.

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten met een maximum van € 200.000 voor demonstratieprojecten. Voor de haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten bedraagt de maximale subsidie € 100.000 per project.

De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 moeten zijn.

Indiening
De DHI-regeling staat open vanaf 15 januari 2020. Het selecteren van projecten die in aanmerking komen voor subsidie gebeurt via het ‘First come, first serve’ principe. Wil je kans maken om in aanmerking te komen, dan is een tijdige indiening van groot belang.

Geïnteresseerd?
Interesse in de DHI-regeling? We adviseren je graag verder! Neem contact met ons op via 055 843 4815 of mail naar info@venntiv.com