Definitieve publicatie MOOI-regeling

Definitieve publicatie MOOI-regeling

Afgelopen week is de definitieve publicatie van de MOOI-regeling voor klimaatinnovaties gepubliceerd. Denk jij te kunnen bijdragen aan de energietransitie? De MOOI-regeling stimuleert integrale innovatieve oplossingen voor de volgende 4 thema’s: ‘Windenergie op zee’, ‘Hernieuwbare elektriciteit op land’, de ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Industrie’. Bedrijven die middels een samenwerking met andere bedrijven en/of kennisinstellingen werken aan het oplossen in de transitie naar een CO2-vrije en circulaire samenleving komen in aanmerking voor MOOI subsidie.

Budget
De regeling kent vier centrale thema’s waarbinnen je aanvraag moet passen, elk thema heeft een eigen deelbudget:

 • Missie A1 Windenergie op zee: € 10,1 miljoen
 • Missie A2 Hernieuwbare elektriciteit op land: € 10,9 miljoen
 • Missie B Gebouwde omgeving: € 27 miljoen
 • Missie C Industrie: € 17 miljoen

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de MOOI-regeling moet de aanvraag in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Subsidie kan worden verstrekt aan een samenwerkingsverband met minimaal drie ondernemingen die niet met elkaar verbonden zijn in een groep.
 • Er moet een duidelijke sprake zijn van integrale aanpak
 • Aanvragers moeten een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.
 • De projecten moeten een omvang hebben van tenminste € 2 miljoen aan subsidiabele kosten.
 • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten.
Vragen? Neem contact op

Subsidie
De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 per deelnemer in het samenwerkingsverband en maximaal € 4 miljoen per project, voor projecten die vallen onder gebouwde omgeving bedraagt de maximale subsidie € 7 miljoen. De subsidie voor overige projectactiviteiten bedraagt ten hoogste 5% van de totale subsidiabele kosten van het MOOI-project, en niet meer dan € 350.000 per project.

Vooraanmelding
Om een definitieve aanvraag in te mogen dienen, moet je eerst voldoen aan de verplichte vooraanmelding. De Adviescommissie MOOI geeft jouw voorstel advies over het projectplan, de voorgestelde samenwerking en of het aansluit bij de doelstellingen van de regeling. De deadline voor het indienen van deze vooraanmelding is 20 april 2020, 17.00 uur.

Belangstellende die niet voor subsidie in aanmerking zouden komen, ontvangen een negatief advies en kunnen er voor kiezen om van een definitieve aanvraag af te zien óf een verbeterde subsidieaanvraag in te dienen. Het advies van de Adviescommissie is niet bindend maar zonder beoordeelde vooraanmelding, is het indienen van een subsidieaanvraag niet mogelijk.

Openstelling
De definitieve subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 juli tot en met 8 september 2020, 17.00 uur. De aanvragen worden beoordeelt op volgorde van rangschikking.

Geïnteresseerd?
Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.

Onze opdrachtgevers

Definitieve publicatie MOOI-regeling 2
Definitieve publicatie MOOI-regeling 4
Definitieve publicatie MOOI-regeling 6
Definitieve publicatie MOOI-regeling 8
Definitieve publicatie MOOI-regeling 10
Definitieve publicatie MOOI-regeling 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  Definitieve publicatie MOOI-regeling 14
  Sjanne Wolterink
  Consultant duurzame energie