KIA CE

De KIA CE: Kennis en innovatie voor een circulaire economie

KIA CE

Als onderdeel van het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ stimuleert de Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie (KIA CE) de ontwikkeling van kennis en innovatie gericht op de circulaire economie. Doe jij onderzoek naar, of ontwikkel je innovatieve producten, processen of diensten op het gebied van de circulaire transitie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie.

Over de regeling

Deze regeling kent 2 doelstellingen:

 • Maximaliseren van de grondstoffenefficiëntie.
 • Minimaliseren van de schade aan de natuur.

Project met de productgroepen uit onderstaand overzicht passen binnen de regeling:

TRANSITIEAGENDA PRODUCTGROEPEN
Bouw Asfalt
Betonnen bruggen en viaducten
Woningen
Kantoren en bedrijfsruimten
Gebouwgebonden installaties
Maakindustrie Hightech Equipment (zoals ((hijs-, hef- en transport)werktuigen; machinebouw; medische devices en productie apparatuur); elektromotoren, generatoren & transformatoren; computers & randapparatuur; communicatie & meetapparatuur)
Wind- en zonneparken
Batterijen
Consumptiegoederen Textiel (inclusief kleding)
Elektrische apparaten
Meubels
Verzorgingsmiddelen (zoals shampoo, cosmetica)
Reinigings- & beschermingsmiddelen (zoals was- & schoonmaakproducten)
Verven en coatings
Vragen? Neem contact op

Binnen de regeling zijn er 3 typen projecten mogelijk, namelijk:

 1. Technologisch onderzoek en technologische ontwikkeling gericht op een nieuw of sterk verbeterd product, dienst of proces. Dit moet leiden (waar dat kan) tot een flink lagere kostprijs, in vergelijking met bestaande circulaire producten, diensten of processen.
 2. Onderzoek naar gedrag van consumenten, bedrijfs- of verdienmodellen (of een combinatie hiervan). Deze activiteiten moeten helpen bij de ontwikkeling van het nieuwe product, de dienst of het proces.
 3. Combinatie van 1 en 2.

Projecten die niet in aanmerking voor subsidie:

 • Projecten met geen van de hierboven genoemde productgroepen.
 • Projecten die met name gericht zijn op R-strategieën 8 recycle en 9 recover.
 • Onderzoek naar of de ontwikkeling van bedrijfs- en verdienmodellen, die niet bedoeld zijn als voorbereiding op de ontwikkeling van een nieuw of verbeterd product, dienst of proces.
 • Pilot- en demonstratieprojecten. Je mag wel een paar experimenten uitvoeren op pilotschaal als onderdeel van uw totale project.
 • Fundamenteel onderzoek.

Budget en openstelling

Aanvragen kan vanaf dinsdag 5 juli tot en dinsdag 15 november 2022. Er is een totaal budget van € 2.500.000 beschikbaar. Per project bedraagt de maximale subsidie € 500.000.

Belangrijke criteria

 1. De KIA Circulaire Economie is een regeling voor samenwerkingsprojecten. Er moet tenminste één mkb’er bij een project betrokken zijn.
 2. Binnen 6 maanden na beschikking moet het project van start gaan. De maximale looptijd van maximaal 2 jaar.
 3. Levert een onderzoeksorganisatie een belangrijke bijdrage aan het totale project? Dan krijg je een hogere rangschikking op het criterium ‘Kwaliteit van het project’.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.

Onze opdrachtgevers

De KIA CE: Kennis en innovatie voor een circulaire economie 1
De KIA CE: Kennis en innovatie voor een circulaire economie 3
De KIA CE: Kennis en innovatie voor een circulaire economie 5
De KIA CE: Kennis en innovatie voor een circulaire economie 7
De KIA CE: Kennis en innovatie voor een circulaire economie 9
De KIA CE: Kennis en innovatie voor een circulaire economie 11

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  De KIA CE: Kennis en innovatie voor een circulaire economie 13
  Sjanne Wolterink
  Consultant duurzame energie