​Bouwondernemers opgelet! Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bijna open!

​Bouwondernemers opgelet! Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bijna open!

Om de stikstofproblemen in Nederland aan te pakken heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een nieuwe subsidieregeling geïntroduceerd om werktuigen in de bouw te verduurzamen. Met de subsidie schoon en emissieloos bouwmaterieel kunnen bouwondernemers vanaf het voorjaar van 2022 met subsidie duurzaam bouwmaterieel kopen, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De SSEB bestaat uit drie onderdelen: aanschafsubsidie, retrofitsubsidie en innovatiesubsidie.

  1. Aanschafsubsidie: Subsidie voor de aanschaf van emissieloze werktuigen die na productie voor het eerst in gebruik worden genomen.
  2. Retrofitsubsidie: Voor het ombouwen van werktuigen met NOx-reducerende maatregelen.
  3. Innovatiesubsidie: Voor technologie-, innovatie-, en kennisontwikkeling die een bijdrage leveren aan het behalen van een reductie in emissies, met name NOx, CO2 en fijnstof. Subsidie wordt verstrekt voor experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsstudies.

Hoeveel bedraagt de SSEB-subsidie?

De SSEB is een geldelijke subsidie. Voor de aanschaf van een emissieloos werktuig bedraagt de subsidie maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een gangbaar alternatief, met een maximum van € 200.000.

Bij de ombouw van een werktuig bedraagt de subsidie 40% van de kosten van de maatregelen om de emissie terug te dringen, tot maximaal € 200.000.

Voor experimentele ontwikkeling bedraagt het subsidiepercentage 25% van de kosten, zoals personeelskosten, kosten voor apparatuur, gebouwen en kosten voor de ontwikkeling van prototypes. Voor haalbaarheidsstudies is dit percentage 50% over alle gemaakte onderzoekskosten. Tevens biedt de SSEB 10% extra subsidie over de subsidiabele kosten voor kleine mkb-bedrijven.

Doel van de SSEB

Het kabinet wil dat de bouw in 2030 60% minder stikstof en 0,4 megaton minder CO2 uitstoot. De nieuwe SSEB regeling moet bedrijven die actief zijn in de bouwsector stimuleren hun bouwmaterieel te verduurzamen. De subsidie is exclusief bedoeld voor bedrijven in de bouwsector, specifiek bedrijven met SBI-code 41, 42, 43, 3900, 4941, 50201, 7712, 7732 of 7739.

Denk jij gebruik te kunnen maken deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

​Bouwondernemers opgelet! Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bijna open! 2
​Bouwondernemers opgelet! Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bijna open! 4
​Bouwondernemers opgelet! Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bijna open! 6
​Bouwondernemers opgelet! Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bijna open! 8
​Bouwondernemers opgelet! Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bijna open! 10
​Bouwondernemers opgelet! Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bijna open! 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

    ​Bouwondernemers opgelet! Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bijna open! 14
    Sjanne Wolterink
    Consultant duurzame energie