Belangrijkste wijzigingen in de EIA en Energielijst 2023

Belangrijkste wijzigingen in de EIA en Energielijst 2023

Belangrijkste wijzigingen in de EIA en Energielijst 2023

Bedrijfsgebouwen

Energieprijzen

Door de verhoogde energieprijzen is de terugverdientijd van een aantal bedrijfsmiddelen veel korter. Daarom staan de volgende technieken niet meer op de lijst en ontvang je geen energie-investeringsaftrek meer voor:

  • direct gestookte stralingspanelen;
  • warmtewisselaars voor vrije koeling;
  • adiabatische bevochtigingsapparatuur;
  • energiezuinige afzuigsystemen;
  • ledverlichting en besparingssystemen voor verlichting.

Toelichting: ledverlichting en besparingssystemen voor verlichting

Ledverlichting en besparingssystemen voor verlichting staan dus ook niet meer op de lijst. Deze technieken zijn inmiddels gangbaar en de terugverdientijd is meestal veel minder dan vijf jaar. Je ontvangt hiervoor geen energie-investeringsaftrek meer.

Warmtepompen

Warmtepompen zijn uitgebreid met een nieuwe categorie voor lucht-waterwarmtepompen met een vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW. Je ontvangt voor deze warmtepompen nu ook energie-investeringsaftrek.

Isolatie

De omschrijving van isolatie voor bestaande constructies is uitgebreid met een categorie voor isolatie van wanden. Je krijgt hiervoor nu ook energie-investeringsaftrek. Daarnaast is het nu mogelijk om ook de kosten voor kierdichting en een ‘blowerdoortest’ (luchtdichtheidstest) bij isolatie van bestaande constructies en bij HR-glas te melden.

Bepalingsmethode energieprestatie is ongewijzigd

Hoewel sinds 1 januari de nieuwe berekeningsmethodiek voor de energieprestatie van gebouwen is veranderd, is het voor EPA-U rapportages nog niet mogelijk om deze methodiek te volgen. Generieke energiebesparingen in bedrijfsgebouwen mogen daarom nog steeds gebruik maken van de vorige rekenmethodiek (ISSO 75.1 en NEN 7120). Gebouwen dienen minimaal drie labels te verbeteren met het minimale label B. Het investeringsbedrag is afgetopt op € 85/m².

Processen

Energieprijzen

Ook bij investeringen in processen zorgen de hogere energieprijzen voor een fors kortere terugverdientijd dan in eerdere jaren. Om die reden staan de volgende bedrijfsmiddelen en technieken niet meer op de Energielijst. Je ontvangt onder andere geen energie-investeringsaftrek meer voor:

  • inductie bak- of kookplaten;
  • warmtebruggen voor horeca en grootkeukens;
  • energiezuinige koeling van serverruimten tot en met 100 m2;
  • gevelschermen;
  • energiezuinige UPS.

Koelinstallaties

Het is nu verplicht om warmteterugwinning toe te passen voor installaties met een koelvermogen groter dan of gelijk aan 100 kW. Dit is om het energiegebruik verder te verbeteren.

Koelinstallaties voor supermarkten

Naast de warmteterugwinning is ook het toepassen van minimaal één parallelcompressor nu verplicht. Dit sluit aan bij de technische ontwikkelingen in de markt.

Duurzame energie

Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, niet aangesloten op het elektriciteitsnet

Je ontvangt alleen nog energie-investeringsaftrek voor systemen die significant bijdragen aan de energietransitie.

Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit

Ook hiervoor geldt dat je alleen nog investeringsaftrek ontvangt voor systemen die veel bijdragen aan de energietransitie.

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

Belangrijkste wijzigingen in de EIA en Energielijst 2023 1
Belangrijkste wijzigingen in de EIA en Energielijst 2023 3
Belangrijkste wijzigingen in de EIA en Energielijst 2023 5
Belangrijkste wijzigingen in de EIA en Energielijst 2023 7
Belangrijkste wijzigingen in de EIA en Energielijst 2023 9
Belangrijkste wijzigingen in de EIA en Energielijst 2023 11

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.