€ 6,8 miljard extra voor het aanpakken van klimaatverandering

€ 6,8 miljard extra voor het aanpakken van klimaatverandering

De afgelopen jaren heeft het kabinet forse maatregelen genomen en nieuwe maatregelen aangekondigd om de CO2-uitstoot te verminderen. Desondanks is een extra inspanning nodig om de doelstelling van 49% broeikasgasreductie in 2030 in het vizier te houden. Het kabinet heeft in de miljoenennota aangekondigd om € 6,8 miljard extra te investeren in klimaatmaatregelen.

SDE++ budget verhoogd tot maximaal € 11 miljard

De SDE++ subsidie krijgt € 3 miljard extra budget. Het openstellingsbudget wordt hierdoor verhoogd tot maximaal € 11 miljard in 2022. De SDE++ stimuleert zowel de productie van duurzame energie als CO2-verlaging en helpt bedrijven in de industrie, glastuinbouw en vervoer bij het vergroenen van hun bedrijfsvoering.

Verder blijven zoals verwacht alle bestaande subsidieregelingen voor verduurzaming en circulariteit bestaan. Vrijwel alle budgetten worden in 2022 verhoogd:

Regeling Budget 2022
DEI+ subsidie € 76 mln
TSE € 23,9 mln
MOOI € 60 mln
MIT € 25,9 mln
MIA € 144 mln
Vamil € 25 mln
DKTI € 16,2 mln

 

Milieu-investeringsaftrek

Bedrijven krijgen een extra stimulans om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De percentages van de MIA-regeling worden verhoogd. Hierdoor kunnen bedrijven meer kosten van hun fiscale winst aftrekken en wordt er minder voor inkomsten- of vennootschapsbelasting betaald.

De percentages gaan vanaf 1 januari 2022 omhoog van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Ook komt er in de periode van 2022 tot 2024 € 30 miljoen extra budget beschikbaar voor deze regeling. Het netto-voordeel kan oplopen tot 14% van uw investeringsbedrag.

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

€ 6,8 miljard extra voor het aanpakken van klimaatverandering 2
€ 6,8 miljard extra voor het aanpakken van klimaatverandering 4
€ 6,8 miljard extra voor het aanpakken van klimaatverandering 6
€ 6,8 miljard extra voor het aanpakken van klimaatverandering 8
€ 6,8 miljard extra voor het aanpakken van klimaatverandering 10
€ 6,8 miljard extra voor het aanpakken van klimaatverandering 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.