De KIA CE: Kennis en innovatie voor een circulaire economie

€ 40 miljoen subsidie beschikbaar voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens

De Aanzet-subsidie richt zich op ondernemers die overwegen om een nieuwe N2 of N3 vrachtauto aan te schaffen. Indien zij kiezen voor een schone emissieloze vrachtwagen met batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving, in plaats van een ‘gewone’ diesel kunnen ze vanaf 9 mei 2022in aanmerking komen voor subsidie.

De regeling

Het doel van deze regeling is om de keuze voor een emissieloze vrachtauto, dit kan zowel elektrisch als waterstof aangedreven zijn, aantrekkelijker te maken, hierbij wordt een deel van de meerwaarde van emissieloze vrachtwagens (klasse N2 en N3) ten opzichte van een dieselvrachtwagens vergoed

De subsidie bestaat uit een bijdrage aan de meerkosten van de emissieloze vrachtwagen ten opzichte van een dieselvrachtwagen, en kan worden aangevraagd door bedrijven en non-profit-instellingen (zoals stichtingen en ziekenhuizen) en is niet voor overheden of voor particulieren.

De subsidie

De subsidiebedragen bij de AanZET-regeling zijn afhankelijk van twee factoren: het voertuigtype en de grootte van de onderneming (de ‘aanvrager’). In de huidige plannen is sprake van de volgende steunpercentages en maximale subsidiebedragen.

Bij aanschaf van een zero-emissie N2 vrachtvoertuig (tot 12 ton):

 • grote ondernemingen: subsidiesteun 12,5% (tot maximaal 17.800 euro)
 • middelgrote ondernemingen: subsidiesteun 19% (tot maximaal 26.800 euro)
 • kleine ondernemingen: subsidiesteun 25% (tot maximaal 35.700 euro)

Bij aanschaf van een zero-emissie N3 bakwagen/chassis:

 • grote ondernemingen: subsidiesteun 15% (tot maximaal 43.600 euro)
 • middelgrote ondernemingen: subsidiesteun 21,5% (tot maximaal 63.700 euro)
 • kleine ondernemingen: subsidiesteun 28,5% (tot maximaal 84.000 euro)

Bij aanschaf van een zero-emissie N3 trekker/oplegger-combinatie:

 • grote ondernemingen: subsidiesteun 20% (tot maximaal 72.700 euro)
 • middelgrote ondernemingen: subsidiesteun 28,5% (tot maximaal 102.300 euro)
 • kleine ondernemingen: subsidiesteun 37% (tot maximaal 131.900 euro)
Vragen? Neem contact op

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Het totale budget voor 2022 bedraagt € 13,5 miljoen. Elke categorie kent zijn eigen subsidiepercentage en subsidiebedrag.

Grote onderneming Middelgrote Kleine onderneming
Voertuigtype Subsidie % Max. subsidie Subsidie % Max. subsidie Subsidie % Max. subsidie
N2 12,5% €17.800 19% €26.800 25% €35.700
N3 bakwagen-chassis 15% €43.600 21,5% €63.700 28,5% €84.000
N3 trekker-opleggercombinatie 20% €72.700 28,5% €102.300 37,0% €131.900

 

Bijkomend voordeel ‘via de MIA’

Bedrijven die een emissieloze vrachtauto aanschaffen, kunnen naast de AanZET-subsidie ook nog gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Op die wijze kunnen zij nog een deel van de meerkosten afdekken. Daarmee komt de totale overheidssteun dicht bij de maximale steunpercentages die zijn toegestaan op basis van de Europese staatssteunkaders (namelijk: 40% voor grote ondernemingen; 50% voor middelgrote en 60% voor kleine ondernemingen). Ook voor bedrijven die extra laad- of tankinfrastructuur willen realiseren op hun eigen terrein is het mogelijk om gebruik te maken van de MIA.

Denk jij gebruik te kunnen maken deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.

Onze opdrachtgevers

€ 40 miljoen subsidie beschikbaar voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens 2
€ 40 miljoen subsidie beschikbaar voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens 4
€ 40 miljoen subsidie beschikbaar voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens 6
€ 40 miljoen subsidie beschikbaar voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens 8
€ 40 miljoen subsidie beschikbaar voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens 10
€ 40 miljoen subsidie beschikbaar voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens 12

Wil je meer weten over dit artikel?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  € 40 miljoen subsidie beschikbaar voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens 14
  Sjanne Wolterink
  Consultant duurzame energie